info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Smiltenes novads

Smiltenes novads

Latvijas Republikas administratīvi teritoriālās reformas laikā 2009.gada 1.jūlijā tika izveidots Smiltenes novads apvienojot Smiltenes pilsētu un 8 apkārtējos pagastus — Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas pagasts). Karte
Smiltenes novada teritorijas kopēja platība: 946,1 km2.
Iedzīvotāju skaits: 14 531 (2010.g.).
Attālums no Latvijas galvaspilsētas Rīgas: 132 km.
Attālums no Igaunijas robežas: 40 km.
Robežojas ar: Strenču, Valkas, Apes, Gulbenes, Raunas un Beverīnas novadiem.
Smiltenes novadu šķērso galvenās nozīmes autoceļš jeb šoseja (A2) Rīga-Veclaicene-Pleskava (Krievija).
Lielākās  ūdensteces novada  teritorijā ir  Abuls, Palsa, Nigra, Rauza, Vija upes un ùdenstilpes Lizdoles, Niedrājs, Spiciera ezeri.
Vislielāko daļu no novada teritorijas 49,4% aizņem meža zemes . Ar šādu zemi bagātākie ir Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasti.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 38,6% no novada kopējās teritorijas un šāda zeme visvairāk ir Smiltenes un Blomes pagastos.
Izmantojot gan mežu, gan lauku resursus, galvenie nodarbošanās veidi novada iedzīvotājiem ir mežsaimniecība un kokapstrāde, kā arī lauksaimniecība (piena un gaļas lopkopība, cūkkopība, zirgkopība, graudu un zālāju sēklkopība, dārzeņu un citu kultūraugu audzēšana). Atsevišķas lauku saimniecības pievērsušās kazkopībai, biškopībai, putnkopībai, zivkopībai u.c. Pilsētā novada iedzīvotāji vairāk nodarbināti ceļu būvē, pārtikas rūpniecībā, tirdzniecībā, mēbeļu ražošanā, šūšanā, dažādu pakalpojumu sniegšanā.
Novadā ļoti liela uzmanība tiek pievērsta sociālās palīdzības nodrošināšanai, kā arī izglītībai un brīvā laika pavadīšanai.

Smiltenes novada pašvaldība www.smiltene.lv