info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Līga Bukovska

Valsts augstāko apbalvojumu saņēmusi novadniece Līga Bukovska

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, 2024. gada 4. maijā, Rīgas pilī notika augstāko valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta – pasniegšanas svinīgā ceremonija. Tajā ar Atzinības krusta zeltītu goda zīmi apbalvota Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktora vietniece izglītības darbā, vēstures un sociālo zinību skolotāja Līga Bukovska.

Augsto apbalvojumu L. Bukovska saņēma no Latvijas Republikas prezidenta Edgara Rinkeviča rokām par ilggadēju ieguldījumu izglītības un novadpētniecības darbā, skolu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā.

“Vislielākais paldies tiem cilvēkiem, kas ir mani veidojuši – tie ir mani vecāki un mani skolotāji. Manas skolas dzejnieks Ojārs Vācietis ir teicis: “Tu esi Latvija!” Paldies maniem kolēģiem – skolotājiem, direktorei – un dažādu paaudžu skolēniem, kas šos dzejnieka vārdus kopā ar mani ir piepildījuši ar saturu mācot, darot un mācoties. Jāzeps Vītols ir teicis: “Gaujiena ir mana paradīze!” Gaujiena ir kļuvusi arī par manu paradīzi. Gribu teikt paldies arī gaujieniešiem, kas ir bijuši kopā mani visdažādākajos pasākumos! Saules mūžu Latvijai!” saņemot augsto apbalvojumu pauda L. Bukovska.

Gaujienas pagasta pārvaldniece Inguna Avota par skolotāju L. Bukovsku teic: “Ir ļoti jāmīl, tas ko Tu dari. Ir ļoti jāprot motivēt un patriotiski audzināt jauno paaudzi. Ir ļoti jāmīl sava zeme Latvija, lai to nodotu tālāk nākamajām paaudzēm. Skolotājai Līgai Bukovskai tas ir izdevies! Lepni un pateicīgi tie, kam viņa to ir iemācījusi un ļāvusi iepazīt!”

Sakām lielu paldies skolotājai L. Bukovskai par ieguldījumu novada izglītības jomas attīstībā un skolēnu izaugsmē. Mēs ar Jums lepojamies! Jums sanāk!

Apbalvojumu svinīgās pasniegšanas ceremonijas ierakstu var noskatīties ŠEIT.

Foto no www.president.lv