info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Ziemupe

Atpūtas un izzinošas nodarbības cilvēkiem ar invaliditāti

Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests sadarbībā ar Liepājas Neredzīgo biedrību personām ar invaliditāti nodrošina iespēju doties uz nodarbībām dienas centrā Neredzīgo biedrības telpās Liepājā vai sociālās rehabilitācijas vai izziņas centrā “Dvēseles veldzes dārzs” Ziemupē.

Šādu pakalpojumu īsteno, lai veicinātu personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu, integrāciju sabiedrībā un sociālo iekļaušanos sabiedrībā, kā arī uzlabotu viņu dzīves kvalitāti un dotu iespēju tikties un socializēties ar citiem cilvēkiem.

Dienvidkurzemes novada Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja Oksana Strēle informē, ka šī ir iespēja cilvēkiem ar invaliditāti no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuriem ir noteikta I vai II grupas invaliditāte, kas lielu daļu savas dzīves pavada izolēti no sabiedrības, tikties ar citiem cilvēkiem un iesaistīties izglītojošās lekcijās, individuālās konsultācijās, atbalsta grupu nodarbībās, dažādās interešu un sociālo prasmju attīstošas praktiskajās nodarbības un citās aktivitātēs.

Liepājas Neredzīgo biedrības vadītājs Māris Ceirulis saka, cilvēki, kas vēlas piedalīties šajā projektā, var izvēlēties, savas intereses īstenot Liepājā vai Ziemupē. “Liepājā ikvienam, atbilstoši savām interesēm ir iespēja iesaistīties gan dažādās mākslas nodarbībā, gan pavisam praktiskos darbos, piemēram, apgūt filcēšanu, ziedu kompozīciju veidošanu, klūgu pīšanu, iesaistīties mājturības nodarbībās, kas lielākoties ir ēst gatavošana, vai piedalīties fiziskajās aktivitātēs, kā arī dažādās izglītojošās lekcijās, sarunās un diskusijās. Programmas dalībniekiem dienas laikā paredzētas arī kafijas pauzes, kas iekļautas pakalpojumā,” viņš stāsta. “Savukārt “Dvēseles veldzes dārzā”, kas atrodas Ziemupē lauku vidē, iespējas ir vēl plašākas. Līdzās jau pieminētajām nodarbībām Ziemupē ir iespēja iesaistīties arī dažādos lauka un dārza darbiņos pēc savām spējām, dažādās veselības un fiziskajās aktivitātēs, piemēram, nūjošanā, izbraucienā ar tandēmriteni vai trīsriteni, pirts pasākumos, peldēšanā, laivošanā un citās. “Dvēseles veldzes dārza” kompleksā ir padomāts, lai tur ērti justos gan cilvēki ar redzes, gan pārvietošanās grūtībām un iekļautos vidē. Ziemupē pakalpojumā iekļauta arī ēdināšana.”

Katrs no cilvēkiem, kam ir iespēja saņemt šo pakalpojumu, to var izmantot 20 dienas gadā, to apmaksā Dienvidkurzemes novada pašvaldība. Pakalpojuma saņemšanai Sociālais dienests izsniedz nosūtījumu.

Par iespējām saņemt dienas centra pakalpojumu interesēties pa tālruni 28386015 (Oksana Strēle).

Pakalpojums pieejams saskaņā ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2022. gada 26. augusta saistošajiem  noteikumiem Nr. 2022/31 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību Dienvidkurzemes novadā”.

“Dvēseles veldzes dārzā” Ziemupē ir iespēja iesaistīties dažādos dārza darbiņos, veselības un fiziskajās aktivitātēs un citos pasākumos.