info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Par mums

Biedrība „Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) ir dibināta 2015.gadā ar mērķi  apvienot 20 Latvijas Republikas novadu, kas Latvijas Republikas Nacionālajā attīstības plānā definēti par reģionālajiem attīstības centriem, lai nodrošinātu biedru sadarbību vienota viedokļa formēšanā attīstības, tiesiskajos,  kā arī citos kopīgos jautājumos un biedru interešu pārstāvību attiecībās ar privātām un publiskām institūcijām valsts un starptautiskā līmenī.

 

RACA mērķi

  • nodrošināt Biedrības biedru (turpmāk arī – Biedri) sadarbību vienota viedokļa formēšanā attīstības, tiesiskajos, kā arī citos kopīgos jautājumos un biedru interešu pārstāvībā;
  • pārstāvēt Biedru intereses attiecībās ar privātām un publiskām institūcijām valsts un starptautiskā līmenī

RACA uzdevumi

  • organizē Biedrības biedru kopīga viedokļa sagatavošanu jautājumos, kuri saistīti ar Biedrības mērķu sasniegšanu;
  • organizē tikšanās, sanāksmes, seminārus un jebkurus citus Biedru viedokļu un pieredzes apmaiņas pasākumus;
  • sagatavo un iesniedz priekšlikumus LR normatīvo aktu, kas reglamentē, vai citā veidā ietekmē Biedru darbību, un to projektu, pārskatīšanai un grozīšanai, kā arī apkopo un pārstāv Biedru viedokli Eiropas Savienības (turpmāk- ES), valsts, pašvaldību un privātās institūcijās;
  • pārstāv Biedrības biedru intereses jebkuros ar to darbību saistītos jautājumos;
  • organizē ar investīciju piesaisti saistītu projektu realizāciju, atbilstoši Biedrības mērķiem;
  • organizē Biedru administratīvās kapacitātes paaugstināšanas pasākumus un veic citus uzdevumus, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus;
  • nodrošina Biedrus ar nepieciešamo informāciju par Biedrības darbību.

RACA nolikums