info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
mazais bizness, attēls

Izsludināta pieteikšanās uzņēmējdarbības ideju konkursā“Atgriezies Smiltenes novadā!”

Līdz 2024. gada 30. aprīlim remigranti, kas plāno veidot uzņēmumu Smiltenes novadā vai esošie novada uzņēmumi, kas plāno radīt jaunas darbavietas remigrantu nodarbināšanai, var pretendēt uz līdzfinansējumu savu ieceru īstenošanai, piesakoties ideju konkursā “Atgriezies Smiltenes novadā!”

Konkursa mērķis ir veicināt remigrāciju Smiltenes novadā, sniedzot atbalstu projektiem, kas tiek realizēti novadā un kuru rezultātā tiek radīti jauni remigrantu uzņēmumi vai tiek radītas jaunas darbavietas remigrantiem, nodrošinot jaunu produktu un/vai pakalpojumu attīstību reģionālā mērogā.

Par remigrantiem šī konkursa izpratnē tiek uzskatītas personas, kas ārzemēs pavadījušas vismaz divus gadus un atgriezušās uz dzīvi Latvijā pēdējo 24 mēnešu laikā.

Uz atbalstu var pretendēt gan jaunie uzņēmumi, gan esošie uzņēmumi, kuru darbība norit Smiltenes novada teritorijā, bet priekšroka (prioritāte) tiek dota remigrantu uzņēmumu dibināšanai. Šī konkursa kontekstā saimnieciskās darbības veicējs, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, tiek uzskatīts par uzņēmumu. Uzņēmējdarbības projekta ietvaros ir jānodrošina jaunu produktu un/vai pakalpojumu attīstība reģionālā mērogā.

Maksimālā līdzfinansējuma summa vienam uzņēmējdarbības projektam ir līdz 12 000 eiro, nepārsniedzot 50% no iesniegtās projektu izdevumu tāmes. Darbavietu izveidošanas gadījumā uzņēmums, kas rada jaunas darbavietas remigrantu nodarbināšanai, var pretendēt uz līdzfinansējumu līdz 12 000 eiro par vienu darbavietu.

Plašāk par konkursa nosacījumiem un pieteikumu iesniegšanas kārtību aicinām lasīt Smiltenes novada mājaslapas sadaļā Projektu konkursi. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietnieku uzņēmējdarbības jautājumos Modri Apsīti (tālrunis: 22310430, e-pasts: modris.apsitis@smiltenesnovads.lv