info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
tikšanās attēls

Gulbenē aizvadīta tikšanās ar uzņēmējiem par publiskās infrastruktūras uzlabošanas iespējām uzņēmējdarbības veicināšanai

21. martā Gulbenes novada Centrālās pārvaldes zālē uz sarunu pašvaldība aicināja esošos un topošos novada uzņēmējus.

Sapulces laikā izskanēja atslēgas vārdi – sadarbība; novada teritorija ir jāveido pievilcīgā kā iedzīvotājiem, tā uzņēmējiem.

Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Attīstības un iepirkumu nodaļas vadītāja Ligita Gāgane iepazīstināja ar 2024. gada pašvaldības nozīmīgākajiem projektiem, iecerēm un plāniem. Uzsvērti tika projekti par publiskās infrastruktūras uzlabošanas iespējām uzņēmējdarbības veicināšanai pasākumā SAM 5.1.1.1. “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” un pasākumā 6.1.1.3. “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku industriālajās zonās”, kas tiks sniegti finansējuma saņemšanai.

No uzņēmēju pārstāvjiem izskanēja vairākas idejas: noteikt un katru gadu labiekārtot kādu vietu pilsētā publisko pasākumu organizēšanai; nebūvēt tik daudz jaunus uzņēmējdarbības objektus, kā sakārtot publisko telpu ap esošajām uzņēmējdarbības teritorijām – infrastruktūru, vidi. Protams, atzinīgi novērtēja esošos pašvaldības ieguldījumus, ielas, kas tiek uzlabotas.

Tāpat arī uzņēmēji uzsvēra, ka trūkst labu, kvalificētu darbinieku. Jauniešu un ne tikai viņu izglītības kvalitāte vēlāk reālajā darbā atspoguļojas zemā līmenī. 

Arī lielie valsts uzņēmumi nepalīdz un neveicina uzņēmējdarbības attīstību. Lielais attālums līdz Gulbenē, kas arī ietekmē uzņēmējdarbību.

Lana Upīte, Gulbenes novada Centrālās pārvaldes mārketinga un komunikācijas vadītāja.