info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Īslaicīgi aizliegts veikt kravu pārvadājumus pa vairākiem Apes un Virešu pagasta ceļiem

Pamatojoties uz Smiltenes novada pašvaldības izdoto rīkojumu, ar 2024. gada 28. februāri noteikti kravu pārvadājumu ierobežojumi pa vairākiem Virešu pagasta autoceļiem, bet ar 2024. gada 1. martu noteikti kravu pārvadājumu ierobežojumi arī pa Apes pagasta autoceļiem.

Fiziskām un juridiskām personām, kuru transportlīdzekļu vai to sastāvu pilna masa pārsniedz 10 tonnas un kuri veic mežistrādi, smagu kravu pārvadāšanu vai lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu, aizliegts pārvietoties pa Virešu pagasta autoceļiem “V411 Bišusili”, “V411 Imantas”, “V411 Līves – Kalnvidi” un “V411 Čiekuri – Gargrīdas”.

Fiziskām un juridiskām personām, kuru transportlīdzekļu vai to sastāvu pilna masa pārsniedz 7 tonnas un kuri veic mežistrādi, smagu kravu pārvadāšanu vai lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu, aizliegts pārvietoties pa autoceļiem “Ape – Kalpaki – Silmaļi – Melnupes”, “Sapnīši – Graudi”, “Lipski – Jaunlāči – Eglītes”, “Ape – Skripji – Dārziņi – Peļļi”, “Ķekši – Ķipari – Žagatas”, “Ape – Cikuži”, “Grūbe – Silamiķītes”, “Skripji – Avotiņi”, “Dārziņi – Purakalni – Ķekši”, “Skripji – Pauļi”, “Jaši – Baloži – Vārpas”, “Grūbe – Jaunzuši” un “Purveitu ceļš”.

Sīkāka informācija, vēršoties attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Ierobežojumi būs spēkā līdz nākamajam rīkojumam, un to mērķis ir novērst pašvaldības autoceļu bojājumus, kas varētu rasties nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ.

Ņemot vērā, ka līdzīgi ierobežojumi tuvākajā laikā var tik noteikti arī citiem ceļiem Smiltenes novadā, aicinām sekot līdzi aktuālajam pagaidu transporta masas ierobežojumu sarakstam Smiltenes novada mājaslapā: Novads › Vide › Ceļu uzturēšana.

Aicinām iedzīvotājus izturēties ar sapratni un ziņot par novērotiem pārkāpumiem!

Pamats: Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces pārvaldības un sadarbības jautājumos Evijas Zurģes rīkojumi Nr. SNP/24/3.19/62 “Par aizliegumu veikt kravu pārvadājumus Virešu pagastā” un Nr. SNP/24/3.19/61 “Par  aizliegumu veikt kravu pārvadājumus pa Apes pagasta lauku ceļiem”.

Artūrs Cukurs
Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas speciālists