info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Preiļu novads

Preiļu novads

Preiļu novadā ietilpst: Preiļu pilsēta, Aizkalnes pagasts, Pelēču pagasts, Preiļu pagasts un Saunas pagasts.

Novads izveidots 2000. gada 24. oktobrī, apvienojot Preiļu pagastu, Aizkalnes pagastu un Preiļu pilsētu. 2009. gadā Preiļu novadam pievienojās Saunas un Pelēču pagasts.

Preiļu novada teritorijas platība: 364,41 km2

 • Preiļu pilsēta 5,2 km2;
 • Aizkalnes pagasts 73,3 km2;
 • Pelēču pagasts 84,2 km2;
 • Preiļu pagasts 79,3 km2;
 • Saunas pagasts 122,4 km2.

Lielāko daļu novada teritorijas aizņem: lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 56,8%,

meža zeme – 26,6%, purvi – 4,8%, zeme zem ūdeņiem – 2,7%, zeme zem ceļiem – 2,5%, krūmāji – 2,4%, zeme zem ēkām un pagalmiem – 2,1%, pārējās zemes – 2,1%.

Iedzīvotāju skaits novadā (pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2015. gada 1. jūliju): 10 623.

 • Preiļu pilsētā: 7147;
 • Aizkalnes pagastā: 607;
 • Pelēču pagastā: 739;
 • Preiļu pagasts: 1124;
 • Saunas pagastā: 1006.

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs (pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2015. gada 1. jūliju):

 • Latvieši: 7044;
 • Krievi: 2989;
 • Baltkrievi: 123;
 • Poļi: 141;
 • Čigāni: 116;
 • Citas tautības: 210.

Preiļu novada ekonomisko bāzi veido 817 (Lursoft dati uz 10.09.2015.) uzņēmumi, no tiem 298 ir lauksaimniecības uzņēmumi.

Preiļu novada pašvaldība  www.preili.lv