info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Preiļu novads

Preiļu novads

Preiļu novadā ietilpst: Preiļu pilsēta, Aizkalnes pagasts, Pelēču pagasts, Preiļu pagasts un Saunas pagasts.

Novads izveidots 2000. gada 24. oktobrī, apvienojot Preiļu pagastu, Aizkalnes pagastu un Preiļu pilsētu. 2009. gadā Preiļu novadam pievienojās Saunas un Pelēču pagasts.

Preiļu novada teritorijas platība: 364,41 km2

 • Preiļu pilsēta 5,2 km2;
 • Aizkalnes pagasts 73,3 km2;
 • Pelēču pagasts 84,2 km2;
 • Preiļu pagasts 79,3 km2;
 • Saunas pagasts 122,4 km2.

Lielāko daļu novada teritorijas aizņem: lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 56,8%,

meža zeme – 26,6%, purvi – 4,8%, zeme zem ūdeņiem – 2,7%, zeme zem ceļiem – 2,5%, krūmāji – 2,4%, zeme zem ēkām un pagalmiem – 2,1%, pārējās zemes – 2,1%.

Iedzīvotāju skaits novadā (pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2015. gada 1. jūliju): 10 623.

 • Preiļu pilsētā: 7147;
 • Aizkalnes pagastā: 607;
 • Pelēču pagastā: 739;
 • Preiļu pagasts: 1124;
 • Saunas pagastā: 1006.

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs (pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2015. gada 1. jūliju):

 • Latvieši: 7044;
 • Krievi: 2989;
 • Baltkrievi: 123;
 • Poļi: 141;
 • Čigāni: 116;
 • Citas tautības: 210.

Preiļu novada ekonomisko bāzi veido 817 (Lursoft dati uz 10.09.2015.) uzņēmumi, no tiem 298 ir lauksaimniecības uzņēmumi.

Preiļu novada pašvaldība  www.preili.lv


Enerģētikas ministrs Kaspars Melnis

Preiļu novadā viesojās Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis

17. maijā Preiļu novadā reģionālās vizītes ietvaros viesojās Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis. Vizītes laikā ministrs tikās ar Preiļu…

Read More

Gada balva 2024

Pasniegti Preiļu novada pašvaldības apbalvojumi “Gada balva nozarē 2024”

Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, 4. maijā Preiļu Kultūras namā tika pasniegti pašvaldības apbalvojumi “Gada balva nozarē”, otro gadu…

Read More

Deņu mājas

Preiļu pagasta “Dzeņu mājās” aizvadītas mācības ar tēmu “Krīzes komunikācijas veiksme – proaktīva sagatavošanās”

26. aprīlī Preiļu pagasta “Dzeņu mājās” notika Līderu akadēmijas trešā mācību diena, kuras tēma bija “Krīzes komunikācijas veiksme – proaktīva…

Read More

ēdinātāji, attēls

Riebiņu vidusskola – Latgales labākais skolu ēdinātājs

Lai veicinātu skolas ēdinātāju rūpes par bērniem un arī skolas pašas būtu ieinteresētas tajā, lai bērniem tiek nodrošinātas kvalitatīvas maltītes,…

Read More

Preiļu novada pašvaldība parakstījusi vienošanos par pedagogu sagatavošanu un profesionālo pilnveidi

28. februārī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija parakstījusi vienošanos ar Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un vairākām…

Read More

Pieņemts Preiļu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžets

16. februāra kārtējā domes sēdē Preiļu novada domes deputāti pieņēma Preiļu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžetu. Konkrētais budžets ir Preiļu…

Read More

Noslēdzies Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2023”

Viduslatgales pārnovadu fonda Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi” sadarbībā ar Preiļu novada un Līvānu novada pašvaldībām tiek…

Read More

Gulta Preiļu slimnīcas jaunakās telpās

Preiļu slimnīcā atklātas jaunās dienas stacionāra un ķirurģijas bloka telpas

2018. gada 25. janvārī SIA “Preiļu slimnīca” noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālā attīstības fonda…

Read More

Par SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” valdes priekšsēdētāju iecelts Grigorijs Semjonovs

9. augustā SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”  valdes priekšsēdētājs Ivars Indriksons iesniedza Preiļu novada pašvaldības izpilddirektoram iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu…

Read More