info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Noslēdzies Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2023”

Viduslatgales pārnovadu fonda Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi” sadarbībā ar Preiļu novada un Līvānu novada pašvaldībām tiek organizēts jau kopš 2014. gada, ar mērķi atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisku organizāciju projektus.

Informējam, ka projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” tradīcija tiks turpināta arī 2024. gadā, Preiļu novada domes deputātiem 28. decembra domes sēdē lemjot pašvaldības 2024. gada budžetā projektu konkursam Preiļu novadā paredzēt finansējumu 11 760,00 EUR apmērā. 2024. gada mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi” tiks izsludināts jau marta sākumā. Aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības un Viduslatgales pārnovadu fonda mājaslapās.

12. janvārī Preiļu un Līvānu novadu mazo grantu projektu īstenotāji tikās Preiļu Kultūras namā, lai saliedējošā un pozitīvā gaisotnē atskatītos uz paveikto 2023. gadā, izspēlētu jautru viktorīnu un atsauktu atmiņā realizētās idejas. Ar sirsnīgām uzrunām mazo grantu projektu īstenotājus sveica Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un labklājības jautājumos Ineta Anspoka un Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle Evija Gurgāne. Dāvaniņas sarūpēja biedrības “Atspulgs L” vadītāja un projekta īstenotāja Skaidrīte Grigale. Brīnišķīgu muzikālu sveicienu pasākuma viesiem sniedza duets “Paprika” – Kristīne Lazdāne un Rita Gabrusāne-Bogdanova – un, kā jau svētkos ierasts, tika piedāvāta arī iespēja nobaudīt uzkodas un sildošus dzērienus, lai neformālā atmosfērā apspriestu paveikto.

2023. gadā abos novados kopā īstenoti 25 projekti. Preiļu novadā īstenoti 17 projekti par kopējo summu 10 734,00 EUR un astoņi projekti Līvānu novadā par 4900,00 EUR. Projektu rezultātā izdotas trīs grāmatas, divi fotoalbumi, viens atmiņu krājums, veikti atjaunošanas darbi Vārkavas baznīcā un Sīļukalnu sporta laukumā, nosvinētu pieci svētki, sešu projektu ietvaros notikuši vairāki tematiskie pasākumi, izveidoti seši objekti, iegādāti palīglīdzekļi un sporta inventārs, uzšūti tautiskie brunči un trīs projektos notikuši dažādi mācību pasākumi un praktiskās nodarbības.

Mazo grantu projektu konkursa ietvaros Preiļu novadā realizēti sekojošie 17 projekti:

 • “Lobi dorbi var byut leli un mozi”, īstenotājs – biedrība “Neaizmirstule”, Aglonas pagasts. Rezultātā izdotas divas grāmatas, kurās ir iekļauti Latgales Lauku skolu jaunrades un ilustrāciju konkursam iesniegtie labākie latgaliski uzrakstītie jaunrades darbi laika posmā no 2015. līdz 2023. gadam;
 • “Vārkavas baznīcas vizītkarte”, īstenotājs – IG Aija Bitinas, Upmalas pagasts. Rezultātā atjaunotas Vārkavas baznīcas durvis, sakopta priestera O. Pujāta kapavieta un izveidota izstāde par krucifiksiem Vārkavas apvidū;
 • “Atvērto Baznīcu diena un baznīcu nakts Vidusmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcā”, īstenotājs – biedrība “Galēnu pagasta sieviešu sociāli-ekonomisko aktivitāšu centrs “Mozaīka””,  Galēnu pagasts. Baznīcu dienas un nakts pasākumā ikvienam apmeklētājam bija iespēja iepazīt Vidsmuižas dievnama kultūras un garīgās vērtības, atklāt sakrālā mantojuma skaistumu;
 • “Rožu dārza svētki Jasmuižā”, īstenotājs – biedrība “Sabiedriskais centrs “Aizkalne””, Aizkalnes pagasts. Svētkos uzstājās tautā iemīļots mākslinieks Juris Hiršs, rožu speciālistes Aira Gribonika-Upeniece un Ināra Ivanova informēja par visu, kas saistīts ar rozēm un paralēli norisinājās aktivitātes radošajās darbnīcās;
 • “Vides objekta izveide Silajāņu pagastā “Sylajuoņu keramika””, īstenotājs – IIG Ilze Piskunova, Silajāņu pagasts. Rezultātā atklāts jauns vides objekts – māla trauku komplekts, popularizējot keramikas amatu un meistarus, arī Preiļu novada slaveno keramiķi P. Čerņavski.
 • “Iededz sveci piemiņai”, īstenotājs – biedrība “Likteņa ceļš”, Preiļi. Rezultātā komunistiskā genocīda upuru piemiņas vietās Preiļu novadā jebkuram interesentam ir iespēja ielādēt mobilo aplikāciju un, pateicoties QR kodam, noklausīties atmiņu stāstus;
 • “Sīļukalna pagasta sporta laukuma labiekārtošana”, īstenotājs – biedrība “Saulrozītes”, Sīļukalna pagasts. Rezultātā sporta laukumā nomainīti volejbola un futbola tīkli, basketbola grozu tīkli, atjaunoti basketbola un volejbola laukumu segumi un sakopta ugunskura vieta;
 • “Vides dizaina uzlabošana. Roberta Mūka muzeja Galēnos ēkas un ieejas atpazīšana un nolasīšana Galēnu ciema vidē”, īstenotājs – Galēnu Kultūrvēstures biedrība, Galēnu pagasts. Rezultātā izveidots informatīvs baneris, kas rāda ceļu apmeklētājiem par to, kur muzejam ir ieeja;
 • “Saunas pagasta etnogrāfiskā ansambļa “Naktineica” 70 gadu jubilejas pasākums –folkloras kopu sadziedāšanās “Cik jauki vosor’s laiceņā””, īstenotājs – Saunas pag. biedrība “Sabiedriskais centrs “Nianse””, Saunas pagasts. Rezultātā īstenots skanīgs pasākums, kur uz sadziedāšanos un lustēšanos pulcējās folkloras kopas un tautas mūzikas ansambļi;
 • “Metāla arkas uzstādīšana Riebiņu parkā uz saliņas”, īstenotājs – IIG Ilga Kodore, Riebiņu pagasts. Arka sirds formā būs kā mīlestības vēstījums uz saliņas ne tikai jaunajiem pāriem, bet arī citiem parka apmeklētājiem, piedāvājot iespēju apsēsties un nobildēties sirds formas arkā un izbaudīt parka burvību;
 • “Veselība un fiziskās aktivitātes Pelēčos”, īstenotājs – Pelēču pamatskolas skolēnu dome, Pelēču pagasts. Rezultātā pie skolas izveidota vingrošanas zona, kur katrs iedzīvotājs var nodoties fiziskām aktivitātēm, kā arī iegādāti vingrošanas stieņi;
 • “Zemeņu festivāls”, īstenotājs – Sanita Anspoka, Saunas pagasts. Pasākuma laikā notika zemeņu lasīšana un degustācija, izbraucieni zirga pajūgā, muzikāli priekšnesumi u. c. aktivitātes;
 • “Atliksim ikdienas steigu!”, īstenotājs Riebiņu novada biedrība “Atspulgs L”, Riebiņu pagasts.  Rezultātā īstenotas filcēšanas, papīra izgatavošanas, vaska drāniņu gatavošanas un fotogrāfijas uz koka nodarbības. Vienā no nodarbībām, Dzejas dienu ietvaros, tapa fotogrāfijas kā dāvana skolotājiem ar latviešu dzejnieka Guntara Rača dzejas rindām;
 • “Velosporta svētki “Ar veļiku pa Aglyunu – 2023””, īstenotājs – IG “Aglonas radošie jaunieši”, Aglonas pagasts. Rezultātā veicināta lietderīga, interesanta un veselīga brīva laika pavadīšana, popularizējot vietējās velotūrisma iespējas, iesaistot aktivitātēs vietējo sabiedrību, popularizēts velosports kopumā un demonstrēti velosporta dažādie novirzieni;
 • “Kāpsim augstāk”, īstenotājs – vecāku biedrība “Pūces māja”, Vārkavas/Upmalas pagasts. Rezultātā uzstādīti divi kāpšanas kupoli bērniem, ļaujot pirmskolas un sākumskolas bērniem lietderīgi izmantot brīvo laiku;
 • “Soli pa solim uz priekšu”, īstenotājs – biedrība “Mēs-bibliotēkai”, Preiļi. Rezultātā labiekārtota āra atpūtas zona pie Preiļu Galvenās bibliotēkas, iegādāti soliņi un šūpuļkrēsls;
 • “Biedrības “Preiļu NVO centrs” attīstības stratēģijas izstrāde organizācijas efektīvai un ilgtspējīgai darbībai”, īstenotājs – biedrība “Preiļu NVO centrs”, Preiļi. Rezultātā izstrādāts biedrības attīstības stratēģijas dokuments un organizēta organizācijas stratēģiskās attīstības plānošanas diena.

Viduslatgales pārnovadu fonda Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi” sadarbībā ar Preiļu novada un Līvānu novada pašvaldībām tiek organizēts jau kopš 2014. gada, ar mērķi atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisku organizāciju projektus.

Informējam, ka projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” tradīcija tiks turpināta arī 2024. gadā, Preiļu novada domes deputātiem 28. decembra domes sēdē lemjot pašvaldības 2024. gada budžetā projektu konkursam Preiļu novadā paredzēt finansējumu 11 760,00 EUR apmērā. 2024. gada mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi” tiks izsludināts jau marta sākumā. Aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības un Viduslatgales pārnovadu fonda mājaslapās.

www.preili.lv