info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Pasākumā “Dienvidkurzemes novada uzņēmēju gada balva 2023”  godina novada uzņēmējus

Dienvidkurzemes novada pašvaldība jau trešo gadu pēc kārtas vienkopus pulcēja novada uzņēmējus, lai izteiktu pateicību par ieguldījumu ekonomikā un sekmējot uzņēmējdarbības attīstību novadā. Šogad pašvaldība organizēja arī konkursu “Dienvidkurzemes novada uzņēmēju gada balva” ar mērķi apzināt un godināt uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē 2023. gadā.

2024. gada 6. janvārī Liepājas teātrī svinīgi sveica pašvaldības konkursa “Dienvidkurzemes novada uzņēmēju gada balvas 2023” laureātus – komersantus, kuri godprātīgi darbojas savā nozarē un sniedz vērtīgu pienesumu novadam. Uzņēmējus sumināja 11 kategorijās, sveica arī trīs lielāko iedzīvotāju ienākuma  nodokļa maksātājus 2023. gadā un pasniedza trīs specbalvas.

Balvu “Jaunais uzņēmējs 2023” saņēma mājražotāja, “Kūku lāde” īpašniece KRISTĪNE EINASE par sava talanta atspoguļošanu, radot brīnišķīgus konditorejas izstrādājumus.

Balvu “Lauksaimnieks/zvejnieks 2023” saņēma  lauksaimnieks, Z/S “Birzmaļi-2” īpašnieks DAINIS SKRODIS par ieguldījumu piena lopkopībā un sniegto atbalstu vietējiem pasākumiem Nīcas pagastā, kā arī par Nācaretes baznīcas apkārtnes sakārtošanu un daiļdārzu tūrisma veicināšanu.

Balvu “Ģimenes uzņēmums 2023” saņēma SIA “Bernātu Dzintariņš” valdes locekle LAURA OTAŅĶE par ģimenes radītu vietu – kafejnīcu “Dzintariņš”, kur piedzīvot neaizmirstamus brīžus, baudīt sirsnīgu atmosfēru un gardus ēdienus.

Balvu “Darba devējs 2023” saņēma SIA “Otaņķu Dzirnavnieks” valdes loceklis RIČARDS RIEPŠS par pārliecinošas, stabilas un modernas darba vietas radīšanu dažādu profesiju pārstāvjiem, rūpējoties par viņu drošību un izaugsmi.

Balvu “Mājražotājs/amatnieks 2023” saņēma mājražotāja AUSMA KONOVAĻČIKA par katrā maizes kukulītī iecepto mīļumu, par radītiem garšas baudījuma mirkļiem un neapsīkstošo darbīgumu, piedāvājot savus konditorejas produktus.

Balvu “Tirgotājs 2023” saņēma uzņēmēja, SIA “Ripo DL” valdes locekle DACE LĒVALDE par augsta līmeņa klientu apkalpošanas servisu un bagātīgo savas nozares preču klāstu, rūpējoties par ikviena transportlīdzekļa lietotāja vajadzībām.

Balvu “Pakalpojumu sniedzējs 2023” saņēma estētiski skaistas vides veidošanas uzņēmums SIA “Grīnus” un tās valdes loceklis JĀNIS LAGZDIŅŠ par daudzpusīga un inovatīva pakalpojuma sniegšanu.

Balvu “Inovatīvākais uzņēmums 2023”saņēma uzņēmējs, “Bebrex” īpašnieks MĀRIS DIMANTS par inovatīva produkta radīšanu, rūpējoties par līdzcilvēku veselību.

Balvu “Videi draudzīgākais uzņēmums 2023” saņēma SIA “Skara” valdes locekle VAIRA KĀRKLIŅA par vietējo augu popularizēšanu, sabiedrības izglītošanu un videi draudzīgu produktu ražošanu.

Balvu “Stabilākais uzņēmums 2023” saņēma SIA “Grobiņas SPMK” valdes loceklis ILGONIS JĒČIS par stabilu, kvalitatīvu un vairāk kā 30 gadu ilgu darbību savā nozarē, sniedzot klientiem izcilu pakalpojumu servisu.

Balvu “Gada tūrisma uzņēmums 2023” saņēma SIA “Lauku kūrorts” valdes loceklis JĀNIS RUDZROGA par daudzveidīgu tūrisma pakalpojumu sniegšanu, nodrošinot dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Specbalvu “Sabiedrības draugs” saņēma SIA “Liepājas RAS” valdes loceklis NORMUNDS NIEDOLS par aktīvu un apzinīgu lomu, lai uzlabotu kopējo sabiedrības izpratni un veicinātu tās atbildīgu rīcību vides ilgtspējas nodrošināšanā.

Specbalvu “Sabiedrības spēks” saņēma “Izdzīvošanas skolas” īpašnieksOSKARS ŠPICKOPFS par ieguldījumu dažādu paaudžu izglītošanā, viņu spēju un prasmju pilnveidošanā.

Specbalvu “Pieteicēju simpātija” saņēma SIA “Vērsītis” valdes loceklis UĢIS RUNGOVSKIS par sabiedrībā iemīļota uzņēmuma, kas ilgstoši un kvalitatīvi veic savu darbību, darba organizēšanu.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība sveica trīs lielāko iedzīvotāju ienākuma  nodokļa maksātājus.Par mērķtiecīgu pieeju uzņēmuma attīstībā un izaugsmē, nodarbinot Dienvidkurzemes novadā deklarētos iedzīvotājus, balvu “Lielākais iedzīvotāju ienākuma  nodokļa maksātājs 2023” saņēma SIA “RK Metāls” valdes loceklis SPODRIS SKALŽE, SIA “Medzes Components” valdes loceklis THOMAS RASMUSSEN un SIA “Kurzemes gaļsaimnieks” valdes locekle AKSANA JANSONE.

“Dzīvē mums ir vajadzīgi gan sūri pārbaudījumi, gan iepazīt grūtības, un es domāju, ka uzņēmēji ir tendēti uz grūtībām,” pasākumā sacīja Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Priedols. “Bet viņu sūrā darba augļus baudām visi un par to es visiem uzņēmējiem saku paldies. Pateicoties viņu pūlēm, mēs varam mācīt mūsu bērnus, varam palīdzēt tiem, kas nonākuši grūtībās un izdarīt daudz laba savam novadam. Paldies jums, uzņēmēji, ka jūs esat!”

Pieteikt pretendentus konkursam “Dienvidkurzemes novada uzņēmēju gada balva” pašvaldība aicināja līdz 2023. gada 30. novembrim. Iesniegtos pieteikumus apbalvojumiem izvērtēja pašvaldības izveidota vērtēšanas komisija piecu cilvēku sastāvā.

Svinīgajā pasākumā klātesošos priecēja dziedātāji Ance Krauze un Daumants Kalniņš.

Informāciju sagatavojusi
Marita Kurčanova