info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Ukraiņi atzinīgi novērtē projekta “Iekļaušanās pasākumi un aktivitātes Ukrainas civiliedzīvotājiem Smiltenes novadā” īstenošanu

2023. gada decembrī notika noslēdzošās projekta aktivitātes ukraiņiem, kuri mājvietu raduši Smiltenes novadā. Kopumā organizēti 11 pasākumi un tajos dalību ņēma 40-45 ukraiņi, kuri tos novērtēja kā ļoti vajadzīgus, atzīstot ieguldījumu vietējās kopienas un draudzības starp ģimenēm veidošanā. 

Pēc pašvaldības apkopotās informācijas Smiltenes pilsētā un novada pagastos dzīvo aptuveni 98 Ukrainas civiliedzīvotāji. Projekta “Iekļaušanās pasākumi un aktivitātes Ukrainas civiliedzīvotājiem Smiltenes novadā” mērķis bija uzrunāt un iesaistīt vietējos ukraiņus, veidot viņu piederību vietējai Smiltenes novada kopienai, organizējot kultūrorientācijas kursus, prasmju un zināšanu nostiprināšanu sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm un uzņēmējiem. 

Projekta ietvaros notika Ukrainas Neatkarības dienas atzīmēšanas pasākums, kopīga sporta diena ar novada audžuģimenēm, izglītojošas nodarbības un lekcijas par Latvijas vēsturi, valsts pārvaldi, demokrātijas izaicinājumiem, uzņēmējdarbību un tās uzsākšanas iespējām. Tāpat organizētas vairākas ekskursijas uz nozīmīgiem Latvijas dabas, vēstures, kultūras objektiem un radošās nodarbības, kur apgūtas latviskās un gadskārtu svinēšanas tradīcijas. 

Projekta vadītāja Aurika Zīvere uzsver, ka projekts ir nozīmīgs ieguldījums ukraiņu kopienas integrēšanā Smiltenes novadā un Latvijā: “Kopīga pasākumu apmeklēšana, lekciju noklausīšanās Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināja zināšanas par Latviju un dažādiem procesiem. Tie deva iespēju viņiem regulāri satikties un pārrunāt aktuālos jautājumus. Pirms projekta vietējie ukraiņi vairāk bijuši savā dzīves vietā, savā ģimenē, taču kopīgas aktivitātes satuvināja, tagad viņi vairāk sazinās viens ar otru, viņiem ir sajūta, ka nav vieni. Kā projekta koordinatore saņēmu daudz pateicības vārdus par projekta aktivitātēm.” 

Savukārt projekta mentore Natālija Juščenko (Nataliia Yushchenko) stāsta, ka projekta rezultātā tika apzināta vietējā ukraiņu kopiena un izveidota vienota WhatsApp grupa, kurā dalās ar aktuālo informāciju un kopīgo pieredzi. “Projekta mentora darbs deva iespēju visiem kopīgi pavadīt laiku. Esam izveidojuši savu sabiedrisko organizāciju, lai paši varētu piedalīties dažādos projektu konkursos,” stāsta N. Juščenko.

Projekts realizēts par Sabiedrības integrācijas fonda administrētā Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” projekta piešķirto finansējumu. Kopējās attiecināmās izmaksas ir 23 223,00 EUR. Projekta īstenošanas laiks 15.07.2023.-31.12.2023.