info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Par SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” valdes priekšsēdētāju iecelts Grigorijs Semjonovs

9. augustā SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”  valdes priekšsēdētājs Ivars Indriksons iesniedza Preiļu novada pašvaldības izpilddirektoram iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu veselības apsvērumu dēļ. Lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību un turpmāku attīstību, pašvaldība var iecelt priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju termiņā līdz vienam gadam, tādēļ ārkārtas dalībnieku sapulcē tika lemts par SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”  valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju no 22. augusta iecelt Ingu Zelču. 

23. oktobrī Preiļu novada pašvaldība izsludināja kandidātu nominācijas konkursu uz valdes priekšsēdētāja amata vietu. Konkursam noslēdzoties, pēc visu iesniegto pieteikumu izvērtēšanas, nominācijas komisija lēma par atbilstošāko amatam noteikt Grigoriju Semjonovu. 29. novembrī, notika SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” ārkārtas dalībnieku sapulce, kurā tika lemts iecelt Grigoriju Semjonovu par SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”  valdes priekšsēdētāju. Amata pienākumus jaunais valdes priekšsēdētājs sāk pildīt ar 29. novembri.

Grigorijs Semjonovs ieguvis bakalaura grādu ekonomikā, ir vairāku gadu pieredze tieši finanšu un vadības jomā, ieguvis ļoti plašu pieredzi administratīvajā darbā, bijis SIA “Daugavpils reģionālās slimnīca” valdes loceklis. Ar līdzšinējo pieredzi un zināšanām, Grigorijs vēlas lietderīgi un efektīvi uzsākt darbu SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, lai kopā ar pieredzējušiem speciālistiem veidotu turpmākās attīstības plānu un strādātu pie tā īstenošanas.

Paldies līdzšinējai SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājai Ingai Zelčai par nesavtīgu un godprātīgu ieguldījumu Preiļu novada pašvaldības kapitālsabiedrības attīstībā un vēlam izdošanos un panākumus Grigorijam Semjonovam!