info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Tukuma novads

Tukuma novads

Tukuma novadā ir 14 vispārizglītojošās mācību iestādes, kurās mācās 3611 skolēni,  Irlavas bērnunams-patversme, 9 pirmsskolas izglītības iestādes, kuras  apmeklē 1492 bērni. Profesionālās ievirzes un interešu izglītību var iegūt Tukuma Mūzikas skolā, Tukuma Mākslas skolā un Tukuma Sporta skolā. Medicīnisko palīdzību var saņemt SIA „Tukuma slimnīca» un SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca».

Novadā darbojas 11 kultūras nami un 14 bibliotēkas. Tukuma muzeja sastāvā ietilpst Tukuma Mākslas muzejs, Durbes pils, Mākslas galerija «Durvis», Tukuma Pilsētas vēstures muzejs «Pils tornis», Tukuma Audēju darbnīca, Pastariņa muzejs un Džūkstes Pasaku muzejs. Novada iedzīvotājiem ir iespēja darboties vairāk nekā 70 nevalstiskajās organizācijās.Nevalstiskās organizācijas ir realizējušās 9 projektus, kuros pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 9688, bet kopējais projektu finansējums — EUR 53 575.

2014.gadā Tukuma novadā ir realizēti 32 projekti par kopējo summu EUR 5 707616, no kuriem Tukuma pilsētā ir realizēti projekti par kopējo summu EUR 4 593 506, pagastos ir realizēti  projekti par kopējo summu EUR 1 116 110.Projektu investīciju avoti ir Eiropas Savienības fondi, valsts budžets un pašvaldības budžeta līdzekļi.

Novadā dzīvo darbīgi un varoši cilvēki. Par ieguldīto darbu novada izaugsmē ar balvu «Tukuma novada Goda pilsonis» apbalvoti dzejnieki Imants Ziedonis, Māra Zālīte, Elmārs Augusts Rumba, sabiedriskais darbinieks Georgs Andrejevs, lauksaimnieks Jēkabs Spickus.

Tukuma novada pašvaldība www.tukums.lv