info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Par Tukuma novada Domes stipendiju

Tukuma novada Dome jau ceturto gadu piešķirs stipendijas studijām augstskolā pirmajam studiju gadam trīs Tukuma novada jauniešiem, kuri absolvējuši vidējās izglītības iestādi ar izciliem mācību rezultātiem.

Uz Tukuma novada Domes stipendiju, kuras apmērs gadā ir 1500,00 euro, var pretendēt jaunietis, kura dzīvesvieta deklarēta Tukuma novadā un kurš 2016.gadā absolvējis vispārējās vidējās izglītības iestādi un uzsācis mācības augstskolā akreditētā studiju programmā Latvijā vai ārzemēs pilna laika studiju programmā, kā arī uzrādījis teicamas sekmes mācībās – tas nozīmē, ka vērtējumi sekmju izrakstā mācību priekšmetos un necentralizētajos eksāmenos nav zemāki par 8 ballēm un katra nokārtotā centralizētā eksāmena kopvērtējums nav zemāks par 70 %.

Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina jauniešus pieteikties Tukuma novada Domes stipendijai. Lai pretendētu uz stipendiju, Tukuma novada Izglītības pārvaldē Šēseles ielā 3, Tukumā, no 2016.gada 15.augusta līdz 2016.gada 22.augustam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • – iesniegums (Word doc),
  • – atestāta un sekmju izraksta kopija,
  • – centralizēto eksāmenu sertifikāta kopija,
  • – izziņa no augstākās izglītības iestādes par studiju uzsākšanu.

Tukuma novada Domes 2013.gada 28.marta noteikumi Nr.5 “Par Tukuma novada Domes stipendijas piešķiršanu jauniešu studijām augstskolā”