info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Teritorijas plānojums

Publiskajai apspriešanai nodota Tukuma novada teritorijas plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts

Tukuma novada dome šā gada 30. maijā pieņēma lēmumu, ar kuru tiek nodota publiskajai apspriešanai Tukuma novada teritorijas plānojuma 1. redakcija un Vides pārskata projekts. Pēc administratīvi teritoriālās reformas Tukuma novada pašvaldība ir viena no pirmajām, kas saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu ir nodevusi sabiedrības publiskajai apspriešanai.

Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Tajā tiek noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Prasības attiecināmas uz funkcionālo zonējumu, publisko infrastruktūru, teritorijas izmantošanu un apbūvi. Tas ir viens no nozīmīgākajiem pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kas regulē to, kā atļauts izmantot Tukuma novada teritoriju – nekustamos īpašumus, t.sk. kas ir atļauts, kas aizliegts, kādi nosacījumi jāievēro, lai varētu veikt apbūvi, teritorijas labiekārtojumu vai zemes izmantošanu.

Viens no galvenajiem jaunā Tukuma novada teritorijas plānojuma uzdevumiem ir aktualizēt, integrēt un salāgot spēkā esošos teritorijas plānojumus, kuri bija izstrādāti iepriekšējām, līdz 2021. gada 1. jūlijam pastāvošajām administratīvajām teritorijām. Jauna teritorijas plānojuma izstrāde ir nozīmīga, lai nodrošinātu, ka visa Tukuma novada teritorija tiek pārvaldīta pēc vienādiem principiem un vienotiem teritorijas apbūves noteikumiem.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2024. gada 10. jūnija līdz 2024. gada 15. jūlijam.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 • 17. jūnijā plkst. 18.00 Jaunpils “RAC” telpās, “Jaunkalni”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā;
 • 18. jūnijā plkst. 18.00 Engures Saieta namā, Jūras ielā 114, Engurē, Engures pagastā, Tukuma novadā;
 • 26. jūnijā plkst. 18.00 Slampes Kultūras pilī, Slampē, Slampes pagastā, Tukuma novadā;
 • 27. jūnijā plkst. 18.00 Lapmežciema Tautas namā, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Tukuma novadā;
 • 2. jūlijā plkst. 18.00 Tukuma novada pašvaldībā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, sanāksmei varēs sekot līdzi arī tiešraidē pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv;
 • 3. jūlijā plkst. 18.00 Kandavas un pagastu apvienības administrācijā, Dārza ielā 6, Kandavā, Tukuma novadā;
 • 4. jūlijā plkst. 18.00 Zemītes Tautas namā, “Cerībās”, Zemītē, Zemītes pagastā, Tukuma novadā;
 • 8. jūlijā plkst. 18.00 tiešsaistes platformā “Zoom”, saite, lai pieslēgtos: https://ej.uz/Tukuma_novada_teritorijas_planojums;
 • 9. jūlijā plkst. 18.00 Smārdes kopienas centrā, Stacijas ielā 1 (Smārdes dzelzceļa stacija), Smārdē, Smārdes pagastā, Tukuma novadā;
 • 11. jūlijā plkst. 18.00 Pūres pagasta pārvaldē, “Vārpās”, Pūrē, Pūres pagastā, Tukuma novadā.

Ar teritorijas plānojuma 1. redakciju iespējams iepazīties:

 • Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā Ģeolatvija.lv, saite uz dokumentiem: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24086
 • Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļā, sazinoties ar teritorijas plānotāju Ingu Tramdahu, tālr. 25426889, e-pasts: inga.tramdaha@tukums.lv

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

 • elektroniski portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24086;
 • pa pastu (pasta zīmogs līdz 15.07.2024.), adresējot Tukuma novada pašvaldībai, Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101;
 • klātienē – Tukuma pilsētas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, vai jebkurā pagasta pārvaldē to darba laikā;
 • sūtot uz e-pastu pasts@tukums.lv, parakstot ar elektronisko parakstu.

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildu informāciju par Tukuma novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskata projektu iespējams iegūt Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā (kontaktpersona Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Inga Tramdaha, tālr. 25426889, e-pasts: inga.tramdaha@tukums.lv, vai SIA “Reģionālie projekti” projektu vadītāja Laine Šildere, tālr. 29385358, e-pasts: laine.sildere@rp.lv).

Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju iepazīties ar teritorijas plānojuma 1.redakciju un nepieciešamības gadījumā izteikt savus priekšlikumus!