info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Eksperta viedoklis par to, kā Tukumā risināt applūšanas problēmu

Lai rastu iespējamos risinājumus lietus ūdens apsaimniekošanai, kas novērstu pilsētas centra teritorijas biežo applūšanu, šī gada sākumā pēc Tukuma novada pašvaldības pasūtījuma tika uzsākta ilgtspējīgas lietus ūdens apsaimniekošanas modeļa izstrāde Tukuma pilsētas centra teritorijai.

Šobrīd ir noslēgusies izpēte teritorijās, kas lielu lietavu laikā applūst visvairāk, t.i., Talsu-Raudas-Stadiona ielas aplis, teritorija pie uzņēmuma “Snickers Production Latvia”, Tukuma Ledus halles un Katrīnas laukuma. 13. jūlija Tukuma novada domes Vides un komunālo jautājumu komitejā par izpētes rezultātiem klātesošos informēja eksperts Jurijs Kondratenko, kurš kopā ar kolēģiem bija modelējis nokrišņu daudzumu, virszemes ūdens tecēšanu un vērtējis lietus kanalizācijas tīklu darbību, cenšoties atklāt pilsētas teritorijas applūšanas iemeslus.

Ekspertu grupa secināja, ka kopumā lietus ūdens kanalizācijas tīkli atbilst normatīvā regulējuma prasībām. Problemātiku rada dažādu apstākļu kopums, piemēram, aizvien biežāk sastopamās īslaicīgās, spēcīgās lietusgāzes, lietus ūdens gūliju skaits un nelielie gūliju diametri, lietus ūdens akumulācijas un uzkrāšanas zonu trūkums, lielas plaknes ar slikti drenējošiem segumiem, kā arī lietus kanalizācijas tīkla diametra sašaurinājumi.

Izpētes rezultātā eksperti izveidoja rekomendējamo tīklu un pilsētvides uzlabojumu kopumu, kas būtiski ietekmētu esošo tīklu darbību, neveicot pilnīgu tīkla sateces baseina pārbūvi. Kā rekomendējamās darbības, kas prasa salīdzinoši aptveramus finanšu resursus, tika norādītas: atsevišķu lietus ūdens kanalizācijas aku vāku nomaiņa uz restes tipa vākiem, atsevišķu gūliju diametru palielināšana, tīkla pārbūves darbi zonā, kur fiksēts tīkla diametra sašaurinājums un pretkritums, kā arī veidot “lietus dārzus” ielām tuvējās zaļajās zonās un teritorijās (piemēram, zonā pie uzņēmuma “Snickers Production Latvia”, Baznīcas un Pasta ielu zaļajās zonās). Eksperts norādīja, ka būtu vērtīgi domāt arī par lietus ūdens uzkrāšanas rezervuāru izveidi zonās, kurās ir lieli laukumi ar slikti drenējošiem segumiem (piemēram, stāvlaukumi, plašas ielas un krustojumi, ietvju zonas), lai intensīvu lietusgāžu gadījumos lielie laukumi būtu pašpietiekami un papildus nenoslogotu pilsētas tīklus, novadot savākto lietus ūdeni centrālajā tīklā brīdī, kad tīkla kapacitāte ir gatava to paņemt.

Tukuma novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Tukuma ūdens” ir izvērtējuši rekomendācijas attiecībā uz pētīto zonu, kā rezultātā jau šogad tiks sagatavots projektēšanas uzdevums un izsludināta iepirkuma procedūra tehniskā projekta izstrādei pirmā lietus dārza izveidei. Projektētos darbus plānots īstenot divās kārtās – pirmajā kārtā tiks izveidots lietus dārzs pie “Rimi” un uzņēmuma “Snickers Production Latvia”, bet otrajā kārtā tiks pārbūvēts lietus ūdens kanalizācijas tīkls Stadiona ielā un Katrīnas laukumā. Ielu zonās esošo gūliju nomaiņu paredzēts veikt pakāpeniski kopā ar ielu segumu maiņu.

Šīs izpētes ietvaros tika analizēta tikai viena pilsētas daļa, tādēļ darbi pie lietus kanalizācijas sakārtošanas nebeidzas un tiek plānota nākamā izpēte Dārza ielas, Tukuma tirgus, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas apkārtnei, kā arī plānots risināt lietus ūdens tīkla nepietiekamos šķērsojuma diametrus ar “Latvijas dzelzceļu”.

Pilsēta, tās vajadzības, tāpat kā klimatiskie apstākļi nemitīgi mainās, tādēļ mums ir jābūt gataviem pielāgoties, gataviem meklēt risinājumus, izmantot to, kas mums jau ir, un mainīt to, kas nedarbojas mūsu labā, esot atvērtiem jauniem risinājumiem. Aicinām arī iedzīvotājus un projektu attīstītājus sadarboties ar SIA “Tukuma ūdens” un pašvaldību, meklējot piemērotākos lietus ūdens novadīšanas risinājumus centrālajos tīklos.