info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Kopīgā pasākumā tiekas Gulbenes novada audžuģimenes un aizbildņi

Gulbenes novada bāriņtiesa 2023.gada 11.augustā organizē pasākumu Gulbenes novada audžuģimenēm un aizbildņiem.

Pasākuma mērķis – sniegt audžuģimenēm un aizbildņiem atbalstu jautājumos, kas saistīti ar ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu aprūpi ikdienā un audzināšanu.

Pasākuma ietvaros ģimenēm tiek sniegta informācija par pieejamo atbalstu SOS Ģimeņu atbalsta centrā “Airi vecākiem” Gulbenē un Gulbenes novada sociālā dienesta atbalstu.

Vienlaikus pasākumā būs iespēja uzklausīt psihoterapeita Artūra Miksona ieteikumus darbā ar bērniem, kā arī uzdot Artūram Miksonam interesējošos jautājumus par bērnu attīstību un aprūpi ģimenē.