info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Viļakas pilsēta nosvinējusi 730 gadu jubileju

Ar jaunu vides objektu atklāšanu, orientēšanās spēli “Marienhauzenai 730”, lauku labumu tirdziņu,meistardarbnīcām, atrakcijām bērniem, vizināšanos ar zirgiem, monētu kalšanu, teātra izrādi, dievkalpojumu, dziesmām un dejām noslēgušās Viļakas pilsētas 730 gadu jubilejas svinības. Svētku svinēšana sākās 19.jūlijā, kad pie Viļakas Evanģēliski luteriskās baznīcas tika atklāts jauns vides objekts “Grāmata”.

“Šī grāmata – Dieva vārds – ir kā simboliskā veidā mazā baznīca Viļakā. Dažreiz baznīca ir aizslēgta, bet, lai šī grāmata kalpo cilvēkiem, kuri dzīvo mūsu pilsētā, atbrauc ciemos, brauc cauri. Šī grāmata būs pieejama vienmēr. Tāda ir mūsu novada centrā – Balvos. Kad atklājām šādu vides objektu novada centrā, tad Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs teica, ka šādai grāmatai jābūt arī Viļakā. Lūk, idejas autors!”, tā par kultūras objekta ideju un sasniedzamo mērķi cilvēka dvēselei pastāstīja Viļakas Evanģēliski luteriskās draudzes prāvests Mārtiņš Vaickovskis.

Objekts grāmatas formātā ir ar lielām, pāršķiramām plastikāta lapām, ar īsiem citātiem no Svētajiem Rakstiem, sākot ar pasaules radīšanu, ļaunuma ieviešanu, laulību, grēku un noslēdzoties ar Jēzus Kristus vārdiem: “Redzi, Es nāku drīz un Mana alga līdz ar Mani atmaksāt ikvienam pēc viņa darbiem. Es esmu Alfa un Omega, Pirmais un Pēdējais, Sākums un Gals. Svētīgi tie, kas mazgā savas drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koka un varētu pa vārtiem ieiet pilsētā.”

4.augusta vakarā uz Viļakas ezera salas kopā ar Jūrkalnes etnogrāfisko ansambli “Maģie suiti” tika atklāts otrs vides objekts “Sirds”. Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas prāvests Guntars Skutels, iesvētot jauno vides objektu, pateicās visiem, kuri ir ieguldījuši savu artavu šīs Sirds tapšanā un novēlēja, lai “Dievs pieņem šo dabas objektu un mūsu lūgšanas, lai atpakaļ viss nāk ar lielāku efektu.”

Vakarā pie Viļakas muzeja notika liela rosība, jo starts tika dots orientēšanās spēlei “Marienhauzenai 730”. Ikvienam interesentam bija iespēja uzzināt nedaudz vairāk par Viļakas pilsētas interesantākajām apskates vietām. Spēlē varēja piedalīties gan individuāli, gan komandā.  Katram spēles dalībniekam pēc reģistrācijas tika iedota Viļakas pilsētas karte ar 15 kontrolpunktiem, kā arī foto fragmenti no 15 kontrolpunktiem, kuros orientējoši jāmeklē uzdevumi, kuri jārisina, kā arī lapa uzdevumu atbildēm. Spēles mērķis bija paplašināt zināšanas un popularizēt Viļakas vēsturi un kultūrvēsturiskos objektus, kā arī interesanti pavadīt brīvo laiku kopā ar draugiem un ģimeni. Orientēšanas spēlei atvēlētais laiks bija 3h. Katrs dalībnieks pats varēja izvēlēties savu uzdevumu meklēšanas maršrutu. Maršruts bija jāizstaigā kājām. Par katru pareizo atbildi kontrolpunkta jautājumā dalībnieki saņēma pa 1 punktam. Uzvarēja tie dalībnieki, kuri saņēma visvairāk punktu par pareizajām atbildēm, kā arī tie kam bija ātrāks atgriešanās laiks reģistrācijas vietā. Dalībnieki tika dalīti 3 vecuma grupās 14-18, 18 un vecāki, kā arī komandas. Apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji dažādās vecuma grupās. Dalībnieki netika nodalīti pēc dzimuma, jo orientēšanās spēle nebija sacensības, bet interesanta brīvā laika pavadīšana ar vēstures uzdevumiem kopā ar draugiem un ģimeni. Spēles dalībnieki apmeklēja bijušo kapucīnu mūku klosteri, Viļakas pilsētas pārvaldes ēku, Viļakas skvēru, ekspozīciju “Abrenes istabas”, Viļakas pareizticīgo baznīcu, Viļakas luterāņu baznīcu, Viļakas katoļu baznīcu, Viļakas Valsts ģimnāziju, Viļakas parku, estrādi, pilsētas liepu aleju Pils ielā, bijušo Marienhauzenas muižas apbūvi, Viļakas ezera salu, promenādi, grāfienes tiltiņu, vides objektu “Ūdens”. Paldies ikvienam dalībniekam, kurš piedalījās.

5.augusta rīts, Viļakas brīvdabas estrādes teritorijā, pulcināja mājamatniekus, mājražotājus un visus pircējus uz Lauku labumu tirdziņu. Nofotogrāfēties ar muižas ļaudīm, rakstīt ar tinti un spalvaskātu, staigāt ar koka kājām, izkalt savu Viļakas pilsētas ģerboni, izvizināties zirga mugurā un pajūgā, veidot augu, ziedu gleznu, ieklausīties zīlnieces teiktajā, darboties spēļu aktivitātēs, izgatavot dažādas rokas sprādzes varēja ikviens apmeklētājs.

Ar komiskām ainām iz dzīves, intrigām, pārmetumiem, pārģērbšanos un slēpšanos skapī, nelaimīgu mīlestību un atklāsmi, ka var precēt to, ko grib Saldus novada Druvas kultūras nama amatierteātris rādīja R.Blaumaņa izrādi “Trīnes grēki”. Ar savu kolektīvu un suitu dziesmu tradīciju saglabāšanu Viļakas iedzīvotājus un ciemiņus iepazīstināja  Jūrkalnes etnogrāfiskais ansamblis “Maģie suiti”. Kopā sadziedājās ar klātesošajiem un skandināja dziesmas no skanīgākās pūra lādes.  Koncertā “Saldus lustes” dejas izdejoja Saldus pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Druva”, deju kolektīvs “Druvas seniori”, skanīgās dziesmas izdziedāja vokālās grupas “Druvas tonis” , folkloras kopa “Druvas zemturi”.

Vēsturisko ērģeļu svētku “Latvija – Ērģeļu zeme” astotais koncerts “Es ticu Tev” grandiozi skanēja Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā. Ērģeļu svētku idejas autore un realizētāja ir ērģelniece Ilona Birģele. Viņa atzina, ka katru gadu domā, ka svētkos noteikti jāiekļauj jaunas vietas, bet tikai viena vieta šo septiņu gadu laikā ir palikusi nemainīga – Viļakas Romas katoļu draudze. Pa kluso pr. Guntars Skutels arī atzīmēja pilnus 7 kalpošanas gadus Viļakā. Draudze vēlēja, lai astotais gads ir notikumiem bagāts un Dieva žēlastībām piepildīts. Talantīgais soprāns Katrīna Paula Felsberga un izcilā ērģelniece Līga Ivāne sniedza spēcīgu, lielisku, neaizmirstamu koncertu Viļakā. Nav vārdos aprakstāms cik grandiozi ērģeles skanēja, kad tām pieskārās Līgas maigās rokas un cik piepildītas, izjustas bija Katrīnas dziedātās dziesmas. Līgu Ivāni mēs ikdienā varam sastapt Valmierā, bet Katrīna vēl tikai apgūst dziedāšanu bakalaura programmā Berlīnē.
„Katra uzstāšanās reize ir man svētki, bet ir tādas īpašas reizes, kuras atcerēšos visu mūžu. Tāda bija diena Viļakā. Mūs ar Līgu Ivāni sagaidīja kā karalienes! Baznīca pilna ar cilvēkiem, kas braukuši no tuvām un tālām vietām, kuri mums dāvināja vētrainus aplausus un stāvovācijas. Dāvanās saņēmām bezgala daudz sirdssiltus vārdus, smaidus, ziedus un pat pašadītus cimdiņus un mums veltītas dzejas rindas. Cīši paļdis sirsnīgajai un aktīvajai Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas draudzei ar brīnišķīgo prāvestu Guntars Skutels priekšgalā par uzņemšanu,” gavilējot pateicās Katrīna Paula Felsberga.

Vakars noslēdzās ar mūsdienu tautas mūzikas grupas “Tautumeitas” koncertu un balli, kurā spēlēja grupa “Vēja runa” un starplaikos muzicēja DJ M&M.

Svētdien, 5.augustā, pirms Sv. Mises Viļakas katoļu baznīcā uzstājās “Maģie suiti”, kas iepazīstināja Ziemeļlatgales ļaudis un viesus ar Jūrkalnes stāstiem. Koncertā Viļakas baznīcā un ikvienā vietā, kur trīs dienu laikā pabija „Maģie suiti”, vienmēr viesošanos sāka ar dziesmu un atvadoties dziedāja un apdziedot vēlēja mums visiem mīlestību un veselību. „Maģie suiti” pateicās novadniekam Edgaram Dupužam, kurš ziedoja līdzekļus, lai degvielas busiņā pietiktu turp un atpakaļ gandrīz tūkstoš kilometriem. Sievām mūsu pusē ļoti patika un noteikti brauks vēl. „Tā dziedāt un tā būt kopā ar mums var tikai „Maģie suiti”. Paldies par Jūsu sirdi. Vēlu visiem atvērt savas sirdis un darīt no sirds,” aicināja pr. Guntars Skutels. Dienas turpinājumā pēc Sv. Mises notika tradicionālie kapusvētki Sv. Mateuša kapsētā Viļakā, kur lūdzāmies par mūsu mūžībā aizgājušajiem piederīgajiem.

Paldies ikvienam, kas pielika savu roku, lai  Viļakas pilsēta uzziedētu  730 gadu jubilejā. Paldies organizatoriem, iedzīvotājiem, iestāžu kolektīviem par skaistajām instalācijām “Mana sirds Viļakai”, pilsētas ciemiņiem un visiem, kam Viļaka ir mājas, saknes un vieta, kur atgriezties!