info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Katram Saldus novada pirmklasniekam 50 eiro mācību līdzekļu iegādei!

Septembris pamazām tuvojas un sākam gatavoties jaunajam mācību gadam. Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts aicina topošo pirmklasnieku vecākus izmantot pašvaldības doto iespēju un iesniegt iesniegumus par 50 eiro pabalsta piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei!

Šo pabalstu, neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa, var pieprasīt viens no vecākiem, kura deklarētā dzīvesvieta ir Saldus novadā, par bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta ir Saldus novadā un pirmo reizi uzsāk mācības Saldus novada pašvaldības izglītības iestādes 1. klasē. Pabalsts tiks pārskaitīts uz iesniegumā norādītās personas kredītiestādes konta numuru.

Vēršam vecāku uzmanību, ka iesniegumus par pabalsta piešķiršanu var iesniegt līdz 2023. gada 30. septembrim Saldus novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests”, Slimnīcas ielā 3A, Saldū (iemetot pastkastītē), vai Skolas ielā 10, Brocēnos, vai attālinātajās klientu pieņemšanas vietās pagastos, vai, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: socialais.dienests@saldus.lv