info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Dobeles novads

Dobeles novads

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu Latvijā ir 9 republikas pilsētas un 110 novadi.

No 2009. gada 1. jūlija bijušajā Dobeles rajona teritorijā ir trīs novadi: Auces novads , Dobeles novads un Tērvetes novads .

 

Dobeles novadā iekļaujas Dobeles pilsēta un 10 pagasti –

  1. Annenieku
  2. Auru
  3. Bērzes
  4. Bikstu
  5. Dobeles
  6. Jaunbērzes
  7. Krimūnu
  8. Naudītes
  9. Penkules
  10. Zebrenes .

Dobeles novada teritorijas platība ir 889,7 km².

 

Iedzīvotāju skaits (pēc PMLP datiem uz 01.01.2015.)

Dobeles novadā – 22 557, tai skaitā Dobeles pilsētā – 10348

Pēc dzimuma:   
vīrieši –  10 807;  sievietes – 11 750.
Pēc nacionālā sastāva:
Tautība

Skaits

Latvieši

16731

Krievi

2940

Baltkrievi

960

Lietuvieši

579

Ukraiņi

433

Poļi

363

Čigāni

258

Pārējie

293

Dobeles novada pašvaldība www.dobele.lv


Grantu konkursa “ATTĪSTI UZŅĒMĒJDARBĪBU DOBELES NOVADĀ 2024” rezultāti

Šogad Grantu konkursam “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā 2024” tika saņemti 13 pieteikumi par kopējo summu 33 543,46 EUR, no kuriem…

Read More

Talkas attēls

Aktīvi aizvadīta Lielā Talka Dobeles novadā

27. aprīlī jau 17. reizi pēc kārtas Latvijā norisinājās Lielā Talka ar moto “TĪRI – ZAĻI – ILGI!” Lielās Talkas…

Read More

Jaunberze, attēls

Ar tikšanos Jaunbērzē iesākās pašvaldības budžeta prezentēšanas maratons

Jaunbērzes Tautas namā desmitiem pagasta iedzīvotāji tikās ar domes priekšsēdētāju, tā vietnieku un vairākiem pašvaldības speciālistiem, lai pārrunātu sastādīto budžetu…

Read More

Pieņemts Dobeles novada pašvaldības budžets 2024. gadam

2. februārī, Dobeles novada domes sēdē, ar 12 balsīm PAR, 5 balsīm PRET un 1 deputātam atturoties, tiek apstiprināts pašvaldības…

Read More

Protests Aucē, pasta nodaļas slēgšana

Aucē protestē pret Pasta nodaļas slēgšanu

Trešdien, 24. janvārī, Auces pensionāru biedrība aicināja uz tikšanos Auces iedzīvotājus un Dobeles novada domes vadību, lai kopīgi pārrunātu un…

Read More

Ābolu svētki Dārzkopības institūtā Dobelē

Tradicionālie Ābolu svētki Dārzkopības institūtā

Spītējot nejaukajiem laikapstākļiem brīvdienās gan dobelnieki, gan pilsētas viesi izmantoja iespēju apmeklēt tradicionālos Ābolu svētkus Dārzkopības institūtā Ābolu un bumbieru…

Read More

Dobelē uzstāda urnas suņu ekskrementiem

Reaģējot uz sabiedrības pausto nepieciešamību, Dobeles pilsētvidē uzstādītas speciālas atkritumu urnas, kurās suņu saimniekiem ir iespējams atstāt sava mīluļa ekskrementus….

Read More