info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Dobeles novads

Dobeles novads

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu Latvijā ir 9 republikas pilsētas un 110 novadi.

No 2009. gada 1. jūlija bijušajā Dobeles rajona teritorijā ir trīs novadi: Auces novads , Dobeles novads un Tērvetes novads .

 

Dobeles novadā iekļaujas Dobeles pilsēta un 10 pagasti –

  1. Annenieku
  2. Auru
  3. Bērzes
  4. Bikstu
  5. Dobeles
  6. Jaunbērzes
  7. Krimūnu
  8. Naudītes
  9. Penkules
  10. Zebrenes .

Dobeles novada teritorijas platība ir 889,7 km².

 

Iedzīvotāju skaits (pēc PMLP datiem uz 01.01.2015.)

Dobeles novadā — 22 557, tai skaitā Dobeles pilsētā — 10348

Pēc dzimuma:   
vīrieši —  10 807;  sievietes — 11 750.
Pēc nacionālā sastāva:
Tautība

Skaits

Latvieši

16731

Krievi

2940

Baltkrievi

960

Lietuvieši

579

Ukraiņi

433

Poļi

363

Čigāni

258

Pārējie

293

Dobeles novada pašvaldība www.dobele.lv