info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Jaunberze, attēls

Ar tikšanos Jaunbērzē iesākās pašvaldības budžeta prezentēšanas maratons

Jaunbērzes Tautas namā desmitiem pagasta iedzīvotāji tikās ar domes priekšsēdētāju, tā vietnieku un vairākiem pašvaldības speciālistiem, lai pārrunātu sastādīto budžetu 2024. gadam. Budžeta izklāsts tika prezentēts gan stāstot par kopējo budžeta sadalījumu, gan par kultūras, sporta, izglītības, sociālās palīdzības, infrastruktūras un drošības jomām.

Tikšanās sākumā visus klātesošos uzrunāja Jaunbērzes pagasta pārvaldes vadītāja Dace Škorņika, kura aicināja iedzīvotājus būt vērīgiem visas prezentācijas laikā un izmantot  izdevību uzdot sev interesējošos jautājumus pašvaldības speciālistiem.

Prezentācijas iesākās ar domes priekšsēdētāja Ivara Gorska analīzi par to, kā tika veidots šī gada budžets, kā izdevās to sabalansēt un kur speciālisti saskārās ar vislielākajiem izaicinājumiem sastādīšanas procesā. Tika prezentēts kopējais budžets pa jomām ieņēmumu un izdevumu pozīcijās, kas kopā sastāda 62 532 728 eiro.

Tālāk Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Didrihsone klātesošajiem izstāstīja šī brīža situāciju izglītības jomā – izglītības iestāžu skaitu un sadalījumu, un stratēģisko darbības vīziju nākotnē. Tāpat iestādes pārvaldes vadītāja prezentēja budžetu, kas sastāda 48% no kopējā budžeta, tā sadalījumu un lielākos plānotos remontdarbus, kā arī uzteica Jaunbērzes pagastā esošo Mežinieku pamatskolas skolēnu augstos sasniegumus mācībās.

Turpinot iedzīvotāju tikšanos, secīgi savu iestāžu budžetus prezentēja gan Sporta pārvaldes vadītāja Linda Karloviča, gan Kultūras pārvaldes vadītāja Nadežda Čerpaka, kuras ieskicēja lielākos pasākumus šajā gadā.

Savukārt, Pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Fecers informēja klātesošos ne tikai par iestādes budžetu, bet arī iezīmēja statistikas datus par pērno gadu – izsaukumu skaitu, biežāko pārkāpumu iemeslus, izglītojošo mācību stundu organizēšanas skaitu, kā arī ieskicēja kopējo drošības situāciju novadā.

Visbeidzot Sociālā dienesta budžetu prezentēja domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safranovičs, iezīmējot dienesta struktūru, budžeta sadalījumu un pieejamos pabalstus. Tāpat, viņš aicināja iedzīvotājus būt aktīviem un lūkoties dienesta virzienā, ja nepieciešama palīdzība pašiem vai tuviniekiem.

Visvairāk iedzīvotāju jautājumi bija novērojumi Infrastruktūras nodaļas vadītājas Elvijas Namsones prezentācijas laikā, kad tika skaidrots paredzēto budžetu līdzekļu izlietojums ceļu uzlabošanā. Nodaļas vadītāja izstāstīja gan jau īstenotos darbus pērnajā gadā par ko iedzīvotāji bija pateicīgi, gan turpināja iezīmēt šajā gadā plānoto Jaunbērzes pagastā.

Jāatgādina, ka šādas tikšanas ir paredzētas visos novada pagastos un tiks organizētas līdz pat maija vidum.