info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Talkas attēls

Aktīvi aizvadīta Lielā Talka Dobeles novadā

27. aprīlī jau 17. reizi pēc kārtas Latvijā norisinājās Lielā Talka ar moto “TĪRI – ZAĻI – ILGI!” Lielās Talkas ietvaros aktivitātes novadā aizsākās jau pirms oficiālās talkas norises datuma. Iepriekš talkoja vairākas pašvaldības iestādes un novada izglītības iestāžu darbinieki, kā arī iedzīvotāji kopa savām mājsaimniecībām piegulošās teritorijas un tuvējo apkārtni, kā arī bija vērojama stādījumu atjaunošana pie privātmājām, lai mūsu novads kļūtu vēl  sakoptāks un skaistāks.

Šajā gadā Dobeles novadā tika talkots vairāk kā 16 publiskajās talkošanas vietās, atkritumu savākšanai tika izdalīti vairāk kā 2000 talkas maisi, un jau nākamās nedēļas sākumā būs zināms, cik tonnu atkritumu novadā ir savākts. 

Dobeles novadā Lielās Talkas koordinators Jānis Kreicbergs, kurš šos pienākumus pilda pirmo reizi, stāsta: “Iepriekš Lielajā Talkā piedalījos kopā ar uzņēmuma darbiniekiem, kurā tobrīd strādāju, šogad veicu arī Lielās Talkas koordinatora pienākumus. Aktīvākais organizēšanas darbs norisinās tieši nedēļu pirms Lielās Talkas dienas, jo vēl gana daudz cilvēku novadā interesējās par maisu saņemšanu. Šī kopīgā talkošanas kustība ir labi noorganizēta valsts līmenī, un mēs redzam, ka novados to arī atbalsta, turklāt tā veicina ne tikai mūsu apkārtējās vides sakopšanu, bet arī iestāžu un novada iedzīvotāju savstarpēju saliedēšanos, kas nav mazsvarīgi!” 

Šajā talkošanas reizē novadā paveikts daudz, kas mūs priecēs arī ilgtermiņā – piemēram, Īles pagastā tika stādīti koki pie autoceļa Nr. V1121 ielejā iepretim Īles pagasta Klientu apkalpošanas punktam “Mālnieki”, Bēnē talkotāji pulcējās Bēnes muižas parka teritorijā un pie upes, lai to uzpostu vasaras sezonai. Dobeles novada pašvaldības darbinieki kopā ar SIA “Ltd Baltic Candles” attīrīja Bērzes upes krastus no pameža pie Ķestermeža, savukārt Auces pilsētas pārvaldes darbinieki kopā ar kolēģiem, ar kuriem ikdienā strādā vienā ēkā Jelgavas ielā 1, Aucē, sakopa Karaļavotu teritoriju Ķevelē un salaboja šūpoles, kas arī Lielās Talkas ietvaros šajā vietā pirms pāris gadiem tika uzstādītas pašu spēkiem. 

Zebrenes pagastā tika sakopta un atjaunota Sajūtu taka, Naudītes pagastā tika sakopta Apguldes ezermala virzienā no Lielapguldes, Aucē, kā jau iepriekšējos gadus, arī šoreiz Auces pensionāru biedrības seniori pulcējās Sniķerkalna kapsētā, lai tajā kapu kopiņas atbrīvotu no lapām un kritušiem zariem, arī Bērzes pagastā sanākušie talkoja kapu teritorijā un Bērzes baznīcas apkārtnē, savukārt Krimūnu pagastā “Laimes koku parka” teritorijā tika izveidota atpūtas zona ar ugunskura vietu. Arī pārējos pagastos notika gan ciematu centru sakopšanas darbi, gan labiekārtošanas darbi – Ķirpēnu ciematā, Gardenē, Aizstrautnieku un Lejasstrazdu ciematā iedzīvotāji nu ar gandarījumu skatās uz daudz pievilcīgāku dzīves vidi.

 Dobeles novada pašvaldības vadība pateicas visiem talkotājiem par brīvprātīgo līdzdalību un aktīvu darbošanos novada teritorijas sakopšanā un labiekārtošanā! Paldies pagastu pārvaldēm, pašvaldības iestādēm un iedzīvotāju iniciatīvu grupām, kopā esam paveikuši daudz! Kā stāsta pagasta pārvalžu vadītāji, šogad aktivitāte no mūsu novada iedzīvotāju puses bijusi aptuveni tāda pati kā iepriekšējā gadā. 

Lielā Talka ir lielākā Latvijas nevalstiskā kustība, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu.

Mūsu novads noteikti uzskatāms par vienu no sakoptākajiem un pievilcīgākajiem novadiem visā Latvijā, tāpēc arī turpmāk kopā rūpēsimies par vietu, kurā dzīvojam, un rādīsim priekšzīmi jaunākajai paaudzei, lai būtu prieks par savu novadu – savām mājām!

Informāciju sagatavoja:
Dobeles novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Foto – no Dobeles novada pašvaldības arhīva