info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Talsu novads

Talsu novads

Talsu novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā administratīvās reformas rezultātā, apvienojoties 16 bijušā Talsu rajona pašvaldībām.

Talsu novada administratīvais centrs – Talsi.

Pašvaldības administrācija atrodas Talsos, Kareivju ielā 7.

Tālr. 63232110, e-pasts: dome@talsi.lv

Teritorija 1763,2 km².

Iedz. skaits 33 397 ( uz 01.01.2013.)

 

15 Talsu novada pašvaldības pārvaldes:

 1. Balgales pagasta pārvalde, „Grantiņi”, Dursupe, Balgales pag., tālrunis/fakss: 63254790, e-pasts: balgale.parvalde@talsi.lv
 2. Ģibuļu pagasta pārvalde, Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pag., tālr. 63291037, e-pasts: gibuli.parvalde@talsi.lv
 3. Īves pagasta pārvalde, „Pils”, Tiņģere, Īves pag., tālr. 63254055, e-pasts: ive.parvalde@talsi.lv
 4. Ķūļciema pagasta pārvalde, „Druvas”-7, Ķūļi, Ķūļciema pag., tālr. 63254399, e-pasts: kulciems.parvalde@talsi.lv
 5. Laidzes pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Laidze, Laidzes pag., tālr. 63221978, e-pasts: laidze.parvalde@talsi.lv
 6. Laucienes pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Lauciene, Laucienes pag., tālr. 63291356, e-pasts: lauciene.parvalde@talsi.lv
 7. Lībagu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Mundigciems, Lībagu pag., tālr. 63237872, e-pasts: libagi.parvalde@talsi.lv
 8. Lubes pagasta pārvalde, „Sniedzes”, Anuži, Lubes pag., tālr. 63232350, e-pasts: lube.parvalde@talsi.lv
 9. Sabiles un Abavas pagasta pārvalde, Pilskalna iela 6, Sabile, tālr. 63232140, e-pasts: sabile.parvalde@talsi.lv
 10. Stendes pilsētas pārvalde, Dumpīšu iela 3a, Stende, tālr. 63232132, e-pasts: stende.parvale@talsi.lv
 11. Strazdes pagasta pārvalde, „Strazdes muiža”, Strazde, Strazdes pag., tālr. 63254889, e-pasts: strazde.parvalde@talsi.lv
 12. Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde, Raiņa iela 16, Valdemārpils, tālr. 63291100, e-pasts: valdemarpils.parvalde@talsi.lv
 13. Valdgales pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Pūņas, Valdgales pag., tālr. 63291252, e-pasts: valdgale.parvalde@talsi.lv
 14. Vandzenes pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Vandzene, Vandzenes pag., tālr. 63225473, e-pasts: vandzene.parvalde@talsi.lv
 15. Virbu pagasta pārvalde, Jaunpagasts, Virbu pag., tālr. 63291457, e-pasts: virbi.parvalde@talsi.lv

Talsu novada pašvaldība www.talsi.lv