info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Talsu novada unikalitāte atklājas tā jaunajā ģerbonī

Nepilna gada laikā kopš Talsu novada domes lēmuma ir radīts jauns apvienotā Talsu novada ģerbonis, kas izceļ novada unikalitāti un atsaucas uz tā simboliem un vērtībām. 21. oktobrī Latvijas Vēstnesī izsludināts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas paziņojums par jaunā Talsu novada ģerboņa reģistrāciju.

Kopš 2021. gada 1. jūlija Talsu novada teritorijā ietilpst arī Rojas, Dundagas, Kolkas un Mērsraga pagasti, kas Talsu novada pakalniem, ezeriem un upēm piešķir papildu dabas bagātību – jūras piekrasti, Kolkas ragu un mežus. Arī jaunais Talsu novada ģerbonis izstrādāts, akcentējot ūdens bagātību, Kolkas raga smaili, kur tiekas divas jūras, un Talsu novada vēsturisko vērtību – ozollapu vainagu, kas vieno un spēcina novadu un tā iedzīvotājus. Šīs vērtības, tostarp arī jaunā ģerboņa krāsas, bija akcentējuši novada iedzīvotāji pašvaldības gada sākumā veiktajā aptaujā par apvienotā Talsu novada vērtībām un simboliem.

Talsu novada ģerboņa heraldiskais apraksts vēsta: dalīts ar pazeminātu smaili: zils un zelts. Zelta smailē zaļš ozollapu vainags.

Talsu novada ģerboni izstrādāja heraldiskie mākslinieki Ilze Lībiete un Juris Ivanovs, kuri, līdztekus jaunā novada unikalitātes akcentēšanai, ievēroja arī Valsts Heraldikas komisijas ieteikumu saglabāt Talsu novada vēsturiskās vērtības.

Valsts Heraldikas komisija atzinīgi novērtējusi Talsu novada ģerboni, uzsverot, ka tajā heraldiski gaumīgs vizuālais risinājums apvienots ar spēcīgu simbolu kopumu.

Līdztekus Talsu novada ģerboņa apstiprināšanai, tika izstrādāti arī vairāki novada karoga attēlu projekti. Izvēlēties Talsu novadam atbilstošāko bija iespējams, piedaloties pašvaldības veiktajā elektroniskajā aptaujā no 3. līdz 9. oktobrim. Tajā tika piedāvātas piecas karoga vizuālās variācijas. Aptaujā viedokli pauda 347 respondenti, no kuriem vairākums – 147 (42,9%) – atbalstu izteica karogam, kā pamatne ir zaļā krāsā un vidū novietots novada ģerbonis.

Talsu novada ģerboņa reģistrēšana neietekmē līdzšinējo pilsētu un pagastu ģerboņu vizuālo noformējumu un izmantošanu. Tie joprojām ir  un būs spēkā esoši, savukārt jaunais ģerbonis reprezentēs novada kopējo identitāti un vērtības.

Novembrī Talsu novada domes tautsaimniecības komitejā tiks skatīti saistošie noteikumi „Par pašvaldības simboliku”, kur tiks definēti novada, pilsētu un pagastu ģerboņu un karogu lietošanas nosacījumi, kārtība un to vizuālais noformējums.

Inita Fedko,
Talsu novads