info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Valkas novads

Valkas novads

Valkas novads ir viens no 110 Latvijas Republikas administratīvajiem novadiem. Tā platība ir 906,8 km², iedzīvotāju skaits uz 2013.gada 1.janvāri ir 10195, blīvums – 11,2 cilv./km².

Ģeogrāfiski Valkas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, vēsturiskajā Vidzemes reģionā. Novadu veido Valkas pilsēta un Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagastu teritorijas.

Novads robežojas ar Igaunijas Republiku, Apes, Smiltenes, Strenču, Burtnieku un Naukšēnu novadiem. Valkas novada robeža ar Igaunijas Republiku ir apmēram 75 km, no tiem aptuveni trešdaļa ir pa Gaujas upi.

Valkas novads atrodas 157 km attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 50 km attālumā no nacionālās nozīmes attīstības centra Valmieras, robežojas ar Igaunijas pilsētu Valgu un atrodas 90 km attālumā no Tartu – otras lielākās pilsētas Igaunijā un 240 km attālumā no Igaunijas galvaspilsētas Tallinas.

Novadu šķērso valsts nozīmes galvenais autoceļš A3 (E264) Rīga – Tartu, valsts reģionālie autoceļi Valka – Smiltene, Valka – Rūjiena, Valka – Vireši, dzelzceļš Rīga – Tallina, kas sekmē Valkas novada un citu reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību.

Liela daļa Valkas novada teritorijas ir iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un Aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja” (NATURA 2000).

Valkas novada pašvaldība www.valka.lv