info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
tu_ari_mani_spesi_izpildit

Zināmi dzejas autoru-iesācēju konkursa godalgoto vietu ieguvēji

Septembra nogalē Valkas pagasta Saieta namā “Lugažu muiža” tika paziņoti dzejas autoru-iesācēju konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” laureāti. Pirms augstāko vērtējumu ieguvušo autoru paziņošanas, muižā izskanēja konkursa dalībnieku dzejas lasījumu un harizmātiskās dziedātājas Keitijas Bārbales muzikālie sveicieni.

Valkas novada literātiem Velgai Krilei un Arturam Gobam veltītais dzejas konkurss “Tu arī mani spēsi izpildīts” šogad tika izsludināts jūlija sākumā. Līdz noteiktajam darbu iesniegšanas termiņam – 18.septembrim, tika saņemti 50 pieteikumi, no kuriem 29 pieteikumi pieaugušo grupā un 21 jauniešu/bērnu vecumu grupās. Aicinājumam piedalīties konkursā atsaucās dalībnieki teju no visas Latvijas – Rīgas, Valmieras, Cēsīm, Valkas, Lielvārdes, Meņģeles, Saldus, Rēzeknes, Ludzas, Smiltenes, Ogres, Madonas, Ropažu u.c. pilsētām un novadiem.

Nezinot autoru vārdus un uzvārdus, iesūtītās dzejoļu kopas vērtēja žūrijas komisija sešu cilvēku sastāvā: Ingus Barovskis – folkloras un literatūras pētnieks, Anita Anitīna – Valkas novada dzejniece, Vents Armands Krauklis – Valkas novada pašvaldības deputāts un radoša personība, Evija Martukāne-Laganovska 2022. gada dzejas konkursa laureāte, Līga Rozīte – Valkas bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja un Vaira Vucāne – Latvijas Bērnu fonda viceprezidente.

Apkopojot žūrijas vērtējumu:

  • Artura Gobas balvu un 50 EUR vecuma grupā “10-13 gadi” ieguva Agnete Esmeralda Lauce no Gaujienas pagasta, Smiltenes novadā.
  • Artura Gobas balvu un 50 EUR vecuma grupā “14-17 gadi” ieguva Līva Krjučkova no Ķekavas, 2. vietu Karlīne Kleinberga no Baldones, bet 3. vietu Viviāna Zariņa no Rīgas.
  • Velgas Kriles balvu un 100 EUR vecuma grupā “18 gadi un vecāki” ieguva Ligita Ludženiece no Cēsīm, 2. vietu Signija Silauniece no Cēsīm un 3. vietu Ilze Zilbere no Smiltenes novada, Gaujienas pagasta.

Valkas bibliotēkas un Saieta nama “Lugažu muiža” organizētais un Latvijas Bērnu fonda un Valkas novada pašvaldības atbalstītais dzejas autoru – iesācēju konkurss bērniem un pieaugušajiem “Tu arī mani spēsi izpildīt” tiek organizēts ar mērķi atklāt jaunos dzejas talantus, kā arī veicināt un iedrošināt literāro dotību attīstīšanu dažādu paaudžu autoriem.