info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Līvānu novads

Līvānu novads

Līvānu novadu veido Līvānu pilsēta un 5 pagasti – Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru, Turku pagasts.

1999. gada 31. maijā pieņem lēmumus par Līvānu novada izveidošanu, apvienojoties Līvānu pilsētai, Rožupes un Turku pagastiem.

1999. gada 12. novembrī Līvānu pilsētas dome, Rožupes pagasta padome un Turku pagasta padome noslēdz vienošanos par pašvaldību apvienošanās pamatprincipiem.

1999. gada 21. decembrī LR Ministru kabinets izdeva noteikumus Nr. 411 “Noteikumi par Preiļu rajona Līvānu novada izveidošanu”.

2000. gada 3. janvārī notika pirmā jaunizveidotā Līvānu novada sēde, uz kuru sanāca 25 deputāti

2009. gada 1. jūlijā Latvijā tika pabeigta Administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā Līvānu novadam pievienojās arī Sutru, Rudzātu un Jersikas pagasts.

Šobrīd Līvānu novads ir 25. lielākais novads Latvijā pēc iedzīvotāju skaita.

Kopējais iedzīvotāju skaits Līvānu novadā saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem 2015.gadā ir 12 983 iedzīvotāji:

  • Līvānu pilsētā – 8173;
  • Jersikas pagastā –1009;
  • Rožupes pagastā –1354;
  • Rudzātu pagastā – 843;
  • Sutru pagastā –636;
  • Turku pagastā – 967.

Līvānu novada pašvaldība www.livani.lv


Atvērts Līvānu novada tūrisma informācijas punkts

Ar muzikāliem priekšnesumiem, gardumiem un citām aktivitātēm Līvānu novadā 2. aprīlī atklāts Tūrisma informācijas punkts (TIP), kas atrodas Līvānu novada…

Read More

MultiMobile līguma parakstīšana, attēls

Līvānu novada pašvaldība uzsāk sadarbību ar Mažeiķu pašvaldību Lietuvā, veidojot mobilos klientu apkalpošanas punktus lauku teritorijās

Līvānu novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un attīstības plānošanas nodaļas sagatavotais projekts „Mobilā daudzpakalpojumu koncepcijas izstrāde sociāli mazaizsargātām grupām Līvānos un…

Read More

Influenceru labdarības basketbola spēle Līvānos “ODS vs GENERAL”

24.februārī Līvānu 1.vidusskolas sporta zālē labdarības basketbola laukumā tikās repera Oda izvēlēta komanda pret Twitch straumētāja CallmeGeneral komandu. Šīs spēles…

Read More

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra atklāšana Jersikas pagastā

Līvānu novadā atklāj jaunus valsts klientu apkalpošanas centrus

Īstenojot “vienas pieturas aģentūras” principu, kur gan pašvaldības, gan vairāku valsts iestāžu pakalpojumus var ērti saņemt vienuviet, 19.janvārī Līvānu novadā atklāja…

Read More

Līvāni – 2024.gada Jauniešu galvaspilsēta Latvijā

12. augustā norisinājās ikgadējais jauniešu festivāls “Kopums”, kas veltīts starptautiskajai jaunatnes dienai. Festivāla ietvaros notika daudz un dažādas aktivitātes –…

Read More

Latgales speciālā ekonomiskā zona sāk darboties arī Līvānos

Latgales plānošanas reģiona Latgales speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde 2017.gada 16.maijā ir izdevusi atļauju par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus…

Read More