info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Līvāni – 2024.gada Jauniešu galvaspilsēta Latvijā

12. augustā norisinājās ikgadējais jauniešu festivāls “Kopums”, kas veltīts starptautiskajai jaunatnes dienai. Festivāla ietvaros notika daudz un dažādas aktivitātes – gan sporta, gan neformālās izglītības, tā ietvaros arī uzstājas dažādas jauniešu vidū iemīlētas grupas, taču viszīmīgākais šī pasākuma notikums bija Izglītības un zinātnes ministrijas konkursa “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2024” uzvarētāju paziņošana.  Šis konkurss kopš 2016. gada tiek organizēts ar mērķi popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū, stiprināt pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu, turpināt iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni, prestižu un veicināt jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. 

Līvānu novads šogad pirmo reizi piedalījās šajā  konkursā. Un mēs ar lepnumu varam paziņot, ka Līvāni ir izcīnījuši  UZVARU, kļūstot par “Latvijas Jauniešu galvaspilsētu 2024”, otrajā kārtā sacenšoties ar Siguldas un Cēsu pašvaldībām. 

Apbalvojuma paziņošanas brīdī Līvānu novada pašvaldība no Izglītības un zinātnes ministrijas saņēma goda plāksni ar uzrakstu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2024” un ceļojošo kausu “Pūznis” no 2023. gada uzvarētājiem – Bauskas novada pašvaldības. Kā norādīja Izglītības un zinātnes ministrijas politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Randa Ķeņģe – pirmo reizi konkursa vēsturē ceļojošais kauss ir devies uz Latgali. 

Līvānu novadu apbalvošanas ceremonijā pārstāvēja deputāte Sanita Pinupe, MJIC “Kvartāls” vadītāja Marija Kostočko un jaunatnes lietu speciāliste Lāsma Kursīte – Kozule. Saņemot jauno Līvānu novada titulu, deputāte Sanita Pinupe savā runā teica: “Kā var atpazīt Līvānu jaunieti no citiem jauniešiem?  Līvānu jaunietis sapņo lielus sapņus, ir drosmīgs un azartisks, kā arī ļoti neatlaidīgs, īstenojot izsapņotos sapņus. Un visas šīs īpašības Līvānu jauniešiem  ir palīdzējušas piedalīties konkursā un iegūt godpilno Latvijas jauniešu galvaspilsētas statusu! Līvāni ir pirmā pašvaldība Latgalē, kurai tas izdevās! Par to liels paldies MJIC “Kvartāls” vadītājai, Jaunatnes lietu speciālistei, projektu koordinatorei Marikai Rudzītei – Griķei un visiem novada jauniešiem! Īstais darbs tagad tik priekšā, tādēļ novēlu neatlaidību un lielu darba sparu īstenojot visas plānotās aktivitātes!”

Gan jaunieši, gan jaunatnes jomas darbinieki apzinās nopietnību un atbildību, mērķtiecīgi pilnveidojoties un turpinot sevi pierādīt kā pašvaldību, kas jaunatnes jomā var ienest jaunas idejas un inovācijas. 2024.gads solās būt pasākumiem, iniciatīvām, projektiem un aktivitātēm pilns. MJIC “Kvartāls” vadītāja Marija Kostočko uzsver: “Aktīvi darbojoties un organizējot jaunatnes jomas procesus, redzu, ka šobrīd novadā izveidotā ar jaunatnes jomu saistītā cilvēkresursu komanda ir spējīga sarīkot daudzveidīgus jaunatnes jomas pasākumus un īstenot izstrādāto 2024.gada pasākumu plānu, nodrošinot konkursa „Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” mērķu sasniegšanu augstākajā kvalitātē”.

Savukārt, MJIC “Kvartāls” jaunatnes lietu speciāliste papildina: “Piedalīties šajā konkursā ir liels gods, jo īpaši kopā ar Cēsu un Siguldas pašvaldībām, kuras jaunatnes jomā sevi ir pierādījušas kā ļoti spēcīgas un aktīvas. Bet skaidrs ir viens – dalība šajā konkursā nav tikai par vēlmi uzvarēt, bet arī par vēlmi atstāt paliekošas pēdas vēsturē, vienojot Latvijas jauniešu enerģiju, motivāciju un veicinot viņu attīstību, jo jaunieši nav tikai mūsu nākotne, bet arī mūsu tagadne, un par viņiem ir jādomā tieši šodien. Dalība šajā konkursā nav ar uzsvaru konkurēt vienam pret otru, bet gan veicināt sadarbību pašvaldību vidū, stiprinot Latviju un Latvijas jauniešus.”

Arī Līvānu novada jauniešu domes dalībnieki ir gatavi ar sparu mesties iekšā jaunajā piedzīvojumā un atbilstoši jaunatnes mērķiem iesaistīties plānošanas un organizēšanas procesos, lai 2024.gads Līvānos būtu visu Latvijas jauniešu epicentrs. Līvānu novada jauniešu domes priekšsēdētāja Evita Marija Aizpuriete uzsver: “Es kā jauniete vēlos sasniegt vairākas lietas, lai veicinātu labklājību, izpratni un kopību starp sevi un vienaudžiem. Vēlos organizēt pasākumus, seminārus vai projektus, kas veicina jauniešu līderību un radošumu. Es ar lielāko prieku dalītos ar savām iegūtajām zināšanām, prasmēm un pieredzi dažādos projektos, nometnēs, apmācībās. Tā kā šis gads Eiropā ir prasmju gads, vēlos attīstīt savas tehnoloģiju prasmes, lai veicinātu apkārtējās sabiedrības izpratni par jautājumiem, kas jauniešiem ir nozīmīgi un kliedētu negatīvos stereotipus par jauniešiem. Noteikti, ka vēlētos arī piedalīties dažādās vides aizsardzības un ilgtspējas kampaņās vai kā citādi darboties, lai uzlabotu savu un vienaudžu vidi. Kā savu lielāko un nopietnāko mērķi vēlos izvirzīt dalību vēl vairāk starptautiskos jauniešu apmaiņas programmās, sadarbības projektos, lai iegūtu globālo perspektīvu un veidotu starptautiskas attiecības un neaizmirstamas atmiņas”.

Šī uzvara ir atzinības apliecinājums mūsu novada jauniešu ieguldītajai enerģijai, radošumam un sadarbībai. Tas parāda, ka pat nelielam novadam ir liela potenciāla spēja sevi pierādīt un radīt iedvesmu citiem. Tagad ir pienācis laiks svinēt šo nozīmīgo panākumu un strādāt kopā, lai nodrošinātu neaizmirstamu un izglītojošu 2024. gadu visiem Līvānu novada iedzīvotājiem un Latvijas jaunatnei.

MJIC “Kvartāls” vārdā lielu paldies vēlamies izteikt ikvienam, kas palīdzēja un iesaistījās: Jānim Rūtiņam par video montāžu, kā arī Aleksandram Mitinam un Ievai Skraučai un pārējiem jauniešiem par aktīvu iesaisti pieteikuma video tapšanā, Līvānu novada Jauniešu domei par ticību, neatlaidību, atbalstu un iesaisti, projektu koordinatorei Marikai Rudzītei-Griķei par ieguldīto darbu gan konkursa pieteikuma rakstīšanā, gan video scenārija ideju ģenerēšanā, kā arī atbalstā, sirsnībā un draudzībā! Paldies ikvienam, kas balsoja un aicināja balsot arī citus! 

Konkursu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” organizēja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar biedrību “Latvijas Jaunatnes padome” un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, savukārt konkursa vērtēšanas komisijā iekļauti pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Valsts izglītības satura centra, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un biedrībām “Latvijas Jaunatnes padome” un “Latvijas pašvaldību savienība”.