info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Stipendijas iespēja Preiļu novada jauniešiem ar īpašām vajadzībām

Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” izsludina konkursu uz sociālo stipendiju izglītības ieguves atbalstam Preiļu novada jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

Stipendijas mērķis ir atbalstīt jauniešus ar īpašām vajadzībām studiju vai mācību procesā, veicinot Preiļu novada jauniešu izglītības ieguves motivāciju un vienlīdzīgākas iespējas.

Uz stipendiju var pretendēt jaunieši, kuri atbilst šiem kritērijiem:

  1. Ir deklarēts/a vai kuru vecāks/i ir deklarēti Preiļu novadā.
  2. Studē akreditēta studiju programmā Latvijas augstskolā, neatkarīgi no studiju līmeņa, studiju formas,  studiju ilguma, studiju formas un iegūstamās kvalifikācijas un/vai grāda.
  3. Mācās akreditētā mācību programmā Latvijas valsts profesionālās izglītības iestādē vai koledžā, neatkarīgi no mācību ilguma, mācību formas un iegūstamās kvalifikācijas.
  4. Apgūst profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmu kādā no Latvijā reģistrētām izglītības iestādēm vai organizācijām.
  5. Ir piešķirta invaliditāte vai ir faktiski pierādāmi funkcionāli traucējumi/grūtības.
  6. Vidējā atzīme par 2022./2023. studiju/mācību gadu tiks ņemta vērā, izvērtējot pretendenta atbilstību stipendijai.
  7. Pretendenta vecums nepārsniedz 25 gadus.

Prasības pretendentam un stipendijas nolikums, informācija par iesniedzamajiem dokumentiem ir publicēti nodibinājuma mājas lapā sadaļās “Jaunumi” un “Stipendijas”.