info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Kuldīgas novads

Kuldīgas novads

Kuldīgas novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – Dome.

Kuldīgas novada Domes sastāvs ievēlēts 2013. gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanās.  DEPUTĀTU SKAITS – 17.

Ar 2009. gada 27. jūlija Kuldīgas novada Domes lēmumu izveidota Kuldīgas novada pašvaldība, apvienojoties Kuldīgas pilsētas pašvaldībai, Ēdoles pagasta, Gudenieku pagasta, Īvandes pagasta, Kabiles pagasta, Kurmāles pagasta, Laidu pagasta, Padures pagasta, Pelču pagasta, Rendas pagasta, Rumbas pagasta, Snēpeles pagasta, Turlavas pagasta, Vārmes pagasta pašvaldībām.

Kuldīgas novads sastāv no 14 teritoriālajām vienībām: Kuldīgas pilsēta;Ēdoles pagasts; Gudenieku pagasts; Īvandes pagasts; Kabiles pagasts; Kurmāles pagasts; Laidu pagasts; Padures pagasts; Pelču pagasts; Rendas pagasts; Rumbas pagasts; Snēpeles pagasts; Turlavas pagasts; Vārmes pagasts.

Par Kuldīgas novada administratīvo centru noteikta Kuldīgas pilsēta.

Kuldīgas novada pašvaldība ir novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmējs.

 

Kuldīgas novada pašvaldība www.kuldiga.lv