info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Gulbenes novads

Gulbenes novads

Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpst Gulbenes pilsēta un 13 pagasti – Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu, Tirzas.

Gulbenes novada pašvaldības struktūra noteikta saistošajos noteikumos «Gulbenes novada pašvaldības nolikums».

Gulbenes novada dome ir pašvaldības iedzīvotāju ievēlēts lēmējorgāns, un tā sastāv no 17 deputātiem.

Lai izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl komitejas.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem vai attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem izveido komisijas.

Gulbenes novada pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi.

Gulbenes novada pašvaldība www.gulbene.lv