info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Gulbenes novads

Gulbenes novads

Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpst Gulbenes pilsēta un 13 pagasti – Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu, Tirzas.

Gulbenes novada pašvaldības struktūra noteikta saistošajos noteikumos “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”.

Gulbenes novada dome ir pašvaldības iedzīvotāju ievēlēts lēmējorgāns, un tā sastāv no 17 deputātiem.

Lai izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl komitejas.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem vai attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem izveido komisijas.

Gulbenes novada pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi.

Gulbenes novada pašvaldība www.gulbene.lv

tikšanās attēls

Gulbenē aizvadīta tikšanās ar uzņēmējiem par publiskās infrastruktūras uzlabošanas iespējām uzņēmējdarbības veicināšanai

21. martā Gulbenes novada Centrālās pārvaldes zālē uz sarunu pašvaldība aicināja esošos un topošos novada uzņēmējus. Sapulces laikā izskanēja atslēgas…

Read More

Gulbenē atvērts jauns tirdzniecības kvartāls

Gulbenē, Brīvības ielā 77, durvis vēris jauns tirdzniecības kvartāls. Šobrīd tajā saimnieko AS Ramirent Baltic Gulbene nomas punkts, Stokker Agritech…

Read More

Apvienojot semināru uzņēmējiem, atvērta koprades telpa Gulbenē

Projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā” ietvaros organizētā konkursa “Kopstrādes telpu attīstība Vidzemes plānošanas reģionā” tapusi koprades telpa Gulbenē,…

Read More

Pārbūvēts Brīvības ielas posms Gulbenē

Noslēgusies  Brīvības ielas pārbūve posmā no Bērzu ielas līdz Parka ielai Gulbenē.  Būvniecības darbi tika uzsākti 2022.gada 24. februārī, un…

Read More

Kopīgā pasākumā tiekas Gulbenes novada audžuģimenes un aizbildņi

Gulbenes novada bāriņtiesa 2023.gada 11.augustā organizē pasākumu Gulbenes novada audžuģimenēm un aizbildņiem. Pasākuma mērķis – sniegt audžuģimenēm un aizbildņiem atbalstu…

Read More

Bānīša svētku programma

Pirms 120 gadiem mūspuses harmoniskajā ainavā sevi pieteica industriālās pasaules vēstnesis – šaursliežu dzelzceļš. Kopš tiem laikiem daudz kilometru nobraukts,…

Read More

“Ainava ar sauli”: Māksliniekam Leo Svempam -120

Atzīmējot ievērojamā latviešu mākslinieka, ainavu un kluso dabu meistara un novadnieka Leo Svempa 120 jubileju, Gulbenes novadā no 5. līdz…

Read More

Vidzemes skolēnu Dziesmu diena Gulbenes novadā “Brāli, Brāli, skani tāli!”

26.maijā Gulbenes novadā (Gulbenē, Ozolkalnā un Lejasciemā) izcilo kordiriģentu Imanta un Gido Kokaru zīmē tiks aizvadīta Vidzemes 5.-9.klašu skolēnu Dziesmu…

Read More

Ar koncertu “BrāliBrāli” Gulbenes novadā atzīmēs diriģentu brāļu Kokaru 95 gadu jubileju

20.augustā Gulbenes novada Beļavas pagasta Ozolkalnā, izcilo diriģentu Imanta un Gido Kokaru dzimtās Blomes skolas apkārtnē, risināsies kormūzikas fanu, dziedātāju…

Read More

>