info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Vienbalsīgi pieņemts Saldus novada pašvaldības 2024. gada budžets

Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts informē, ka šīs dienas domes sēdē tika pieņemts Saldus novada pašvaldības 2024. gada budžets ar ieņēmumiem 47 miljona eiro apmērā.

Lielākie projekti, kurus šogad plānots realizēt:

  • Striķu ielas rekonstrukcija posmā no Ganību ielas līdz pilsētas robežai.
    • Nākotnes ielas pārbūve un divu stāvlaukumu izbūve.Apkures sistēmas pārbūve PII “Īkstīte”.Saldus vidusskolas sākumskolas ēkas fasādes atjaunošanas tehniskā projekta izstrāde.Kalnsētas pamatskolas mācību vides modernizēšana.Kopīgā gājēju un veloceliņa izbūve posmā no Emburgas līdz Ezera ielai Brocēnos.Liepnieku ielas rekonstrukcija Brocēnos.
    • Ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve Oškalnos, Cieceres pagastā.

Novadā realizējamie darbi:

Papildu jau piešķirtajām Valsts mērķdotācijām ceļu infrastruktūras uzlabošanai un sakārtošanai gan pagastos, gan pilsētās paredzēti vēl 432 000 eiro autoceļu uzturēšanas, ielu apgaismojuma izbūves un atjaunošanas darbu veikšanai.

Turpināsies dubultās virsmas apstrādes darbi atlikušajās Saldus pilsētas grants ielās – Jaunajā ielā, Gravas ielā un Mežrūpniecības ielā. Kā arī ir paredzēti finanšu līdzekļi komunikāciju sakārtošanai – Rietumu ielā un Lejas ielā.  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai pagastu pārvaldēs paredzēti 345 000  eiro.

Graustu nojaukšanai paredzēti 100 000 eiro un 130 000 eiro plānoti pašvaldības dzīvokļu remontu darbu veikšanai.

Turpinās Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādei, kurai šogad paredzēti 118 387 eiro.

Lai nodrošinātu speciālistu piesaisti novadam, šogad studentu stipendijas fondam “Medusmaize” paredzēti finanšu līdzekļi 45 000 eiroapmērā.

Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem šogad plānoti 490 000 eiro apmērā, papildu sociālo pabalstu piešķiršanai – 242 520 eiro.

NVO un sabiedrības atbalstam:

  • Nevalstisko organizāciju atbalsta projektu fondam 65 000 eiro.
  • Sabiedrības līdzdalības budžetam 50 000 eiro.
  • Ūdens un kanalizācijas pieslēgumu atbalsta fondam privātmājām 20 000 eiro.

Plašāk par budžetu skatīt www.saldus.lv