info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Protests Aucē, pasta nodaļas slēgšana

Aucē protestē pret Pasta nodaļas slēgšanu

Trešdien, 24. janvārī, Auces pensionāru biedrība aicināja uz tikšanos Auces iedzīvotājus un Dobeles novada domes vadību, lai kopīgi pārrunātu un lemtu par iespējām, kā iesaistīties, lai panāktu, ka vietējā pasta nodaļa Aucē tomēr tiek saglabāta, jo zināms, ka VAS “Latvijas pasts” jūlija sākumā grasās slēgt Auces Pasta nodaļu. Tuvākā pasta nodaļa tad atradīsies Dobelē, kas no Auces ir gandrīz 40 kilometru attālumā, bet no attālākajām pagastu vietām – pat vairāk nekā 50 kilometru. Liela daļa pasta pakalpojumu saņēmēju ir iedzīvotāji cienījamā vecumā, kuriem nav sava personīgā transportlīdzekļa, kas būtiski apgrūtina nokļūšanu līdz novada centram.

Latvijā kopumā ir aptuveni 600 VAS “Latvijas pasts” pakalpojumu sniegšanas vietas. Janvāra beigās pasta nodaļas durvis pavisam tiks aizslēgtas arī Bēnē, savukārt kopumā Latvijā VAS “Latvijas pasts” nerentabilitātes dēļ nolēmis slēgt 105 pasta nodaļas, 12 no tām fiziski beigs pastāvēt uz visiem laikiem, savukārt pārējās 93 vietās, kur šobrīd ir pasta nodaļas, pasta pakalpojumus iedzīvotājiem turpmāk sniegs pastnieks personu dzīvesvietās.

Dobeles novada domes vadība, uzklausot klātesošo iebildumus pret Auces Pasta nodaļas slēgšanu, atzina, ka oficiāla informācija no uzņēmuma pašvaldībā nemaz nav tikusi iesniegta. Tikai atsaucoties uz domes priekšsēdētāja Ivara Gorska aicinājumu tikties klātienē, lai uzzinātu precīzāk par plānoto, VAS “Latvijas pasts” pārstāvji ieradās Dobelē, apstiprinot informāciju, ka jūlijā Auces Pasta nodaļu tiešām plānots slēgt, pasta pakalpojumus turpmāk piedāvājot saņemt dzīvesvietā. Lai gan kā iemeslu “Latvijas pasta” pārstāvji Dobeles novada domes vadībai tikšanās laikā minēja “nerentabilitāti”, ar oficiālu finanšu analīzi kopsakarībā ar sniegtajiem pasta pakalpojumiem Auces Pasta nodaļā Dobeles novada domes pārstāvji netika iepazīstināti. “Mūs informēja, ka Auces Pasta nodaļā dienā tiek veikti 6 sūtījumi, mēnesī 17 personas saņem pensiju, apgrozījums mēnesī esot ap 4 000 eiro, no kā tikai puse iekasēta par saņemtajiem pasta pakalpojumiem,” informēja Dobeles novada domes deputāts M. Feldmanis.

Tikšanās laikā Auces iedzīvotāja B. Pētersone uzskatāmi vēlējās parādīt, kādus pasta pakalpojumus viņa saņem, vēršot klātesošo uzmanību uz to, ka pēc pasta nodaļas likvidēšanas Aucē daļa pasta pakalpojumu saņemšana vairs nebūs iespējama vai tā būs daudz sarežģītāka un laikietilpīgāka.

“Pēc Auces Pasta nodaļas slēgšanas pasta pakalpojumus iedzīvotājiem būs iespēja saņemt, taču es uzskatu, ka šī “reforma” ir nepārdomāta, un pasta nodaļas slēgšana Aucē ir nepieļaujam. Šobrīd Auces Pasta nodaļā nodarbināti ir 4 cilvēki, pēc pasta nodaļas slēgšanas plānots nodarbināt 2 pastniekus, kuri tad arī dosies pie iedzīvotājiem uz mājām. Lai saņemtu pasta pakalpojumus, tai skaitā nosūtītu vēstules bez papildus maksas, dienu iepriekš būs jāpiesaka vizīte, lai nākamajā dienā pastnieks ierastos pie jums mājās. Tas, protams, radīs neērtības. Manā ieskatā pilnīgi nepareizi ir likvidēt pasta nodaļu un tikai pēc tam ieviest pakalpojumu “Pastnieks mājās”, šie soļi ir par strauju, jo iedzīvotājiem nav bijusi iespēja iepazīties, kā un cik kvalitatīvi “darbojas” šis pakalpojums. Plānots, ka tiks uzstādīts arī VAS “Latvijas pasts” pakomāts, kas nebūt nav slikti, bet iedzīvotājiem būtu jādod iespēja pirms pasta nodaļas slēgšanas iepazīties, kā tad šis pakomāts reāli darbojas dzīvē. Latvijas pasts absolūti nevēlas dzirdēt pašvaldības ierosinājumus, tai skaitā uzņēmuma pārstāvji noraidīja jebkādu pašvaldības subsīdiju pieņemšanu, lai tomēr Aucē saglabātu iespēju saņemt pasta pakalpojumus klātienē pasta nodaļā, viņi savu lēmumu šobrīd mainīt negrasās. Ceru, ka Satiksmes ministrs mūs sadzirdēs un rīkosies, lai pārskatītu un mainītu šo absurdo plānu par pasta nodaļu slēgšanu visā Latvijā,” informēja I. Gorskis.

Lai arī vēstuļu un abonētās preses saņemšanas procesā nekādu izmaiņu nebūs, iedzīvotāju vidū izskanēja bažas par to, kā tad praktiski varēs saņemt pasta pakalpojumus, piemēram, kā varēs nosūtīt ierakstītas vēstules, kur varēs iegādāties markas, jo ne vienmēr iedzīvotājiem būs iespēja atrasties mājās pastnieka noteiktajā laikā, un tas radīs sarežģījumus. Tāpat uztraukums bija jūtams jautājumā par pensiju kontu turpmāko likteni, jo līdz šim maksājumus klātienē pastā varēja veikt tieši no sava pensiju konta, taču vai tas būs iespējams turpmāk, atbildes šobrīd nav. Atbildot uz jautājumu par pasta pakalpojumu izcenojumiem un marku iegādi, I. Gorskis skaidroja, ka šobrīd plānots ieviest 1 eiro samaksu par sniegto pasta pakalpojumu, proti, tas attiecas uz rēķinu apmaksu, taču par vēstuļu nosūtīšanu papildus maksa netiks iekasēta. Marku nodrošināšanu tirdzniecībā varētu pārņemt pašvaldība, vai arī otrs variants – tās varēs iegādāties pie pastnieka.  Arī vēstules, kas tiks piegādātas nepareizajam adresātam, varēs atgriezt pastniekam.

Neapmierinātību ar šādu uzņēmuma politikas maiņu pauda arī citi iedzīvotāji, norādot, ka “Latvijas pasts” rupji pārkāpj Pasta likumā noteikto, un aicināja I. Gorskim vērsties Satiksmes ministrijā, kas īsteno valsts pārvaldi pasta nozarē. Kareivīgi noskaņotie aucenieki un apkārtējo pagastu iedzīvotāji pauda gatavību savu protestu paust arī citādi. “Man ir patiesi žēl, ka Auces vidusskolas absolventam Ivaram Gorskim šobrīd jābūt kā vidutājam, bet es priecājos, ka Jūs sadzirdat mūsu raizes. Ja savādāk šo situāciju nebūs iespējams atrisināt, vērsīsimies kaut vai pie paša Valsts prezidenta,” bilda auceniece A. Fleišmane.  

Noslēgumā, rezumējot dzirdēto, Auces pensionāru biedrības vadītāja Velta Jaunzeme aicināja klātesošos parakstīt protesta vēstuli, informējot, ka parakstīties būs iespējams arī vietējās bibliotēkās un vairākās tirdzniecības vietās Aucē. Plānots, ka protesta vēstules tiks nosūtītas ne tikai VAS “Latvijas pasts” vadībai, pieprasot iepazīstināt ar Auces pasta nodaļas finanšu analīzi un precizēt apmeklētāju skaitu un sniegto pakalpojumu apjomu iepriekšējo gadu griezumā, bet arī Satiksmes ministram un Valsts prezidentam.

Informāciju sagatavoja:
Dobeles novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Foto: Sabiedrisko attiecību nodaļa