info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Vidzemes pašvaldības tiek aicinātas iesaistīties remigrācijas jautājumu risināšanā

10.aprīlī Smiltenes novada domē notika Vidzemes plānošanas reģiona rīkots seminārs Vidzemes reģiona pašvaldībām par remigrācijas jautājumiem, ar mērķi stiprināt un pilnveidot  remigrācijas procesa koordināciju Vidzemes reģionā. Semināra laikā ar savu pieredzi remigrācijas pasākumu īstenošanā 2018.gadā dalījās arī Smiltenes novads.

Kā informēts iepriekš, 2018.gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Vidzemes plānošanas reģions (VPR) uzsāka prioritārā pasākuma 2018.-2020. gadam “Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”” realizāciju, kurā tika iesaistītas arī 10 Latvijas pašvaldības, starp kurām arī Smiltenes novads.

Seminārā tika aicināti piedalīties visu Vidzemes pašvaldību pārstāvji, jo būtiska ir pašvaldību pārstāvju aktīva līdzdalība un iesaiste diskusijās  par problēmām un vajadzībām pašvaldībās, lai tautieši arvien vairāk vēlētos atgriezties mājās, veidojot saprotošu un uz sadarbību vērstu  sabiedrību.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis uzrunāja klātesošos un iedrošināja pašvaldības strādāt kopā, akcentējot sadarbības nozīmi remigrācijas jautājumu risināšanā: “Ir svarīgi saprast, ko mēs katrs savā pašvaldībā esam spējīgi piedāvāt, radīt, lai dzīves vide būtu tāda, lai šeit gribētu dzīvot, strādāt, mācīties. Tas nav stāsts par atsevišķu remigrācijas pasākumu veikšanu vienā teritorijā, bet- stāsts kopumā par visu Latviju”. G.Kukainis arī akcentēja projekta turpināšanas nepieciešamību: “Remigrācijas jautājumi ir milzīgs darba apjoms, kam rezultāts nav rītdien, vai parīt, bet rezultāts ir ilgtermiņā”, aicinot katram paraudzīties un atrast tās lietas, ko katrs savā pašvaldībā var izdarīt, lai spertu šos soļus nākotnei.

VPR administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede vērsa uzmanību uz reģiona attīstību un remigrācijas projektu, kā vienu no attīstības un ilgtspējas veicinātājiem.

VPR remigrācijas jautājumu koordinatore Ija Groza semināra dalībniekus iepazīstināja ar remigrācijas veicināšanas pilotprojekta rezultātiem 2018.gadā, uzdevumiem 2019.gadam un aktuālajiem problēmjautājumiem, kurus pašvaldības ir identificējušas jau šobrīd, kā arī aicināja uz divpusēju komunikāciju, lai kopīgi risinātu remigrācijas jautājumus Vidzemē un Latvijā.

Smiltenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Kovala, kas ir arī kontaktpersona remigrācijas jautājumos, dalījās pieredzē ar Smiltenes novadā paveikto, esot kā 2018.gada pilotpašvaldībai un galvenajiem secinājumiem, kas būtu jāņem vērā uzsākot mērķtiecīgu darbu remigrācijas veicināšanā. Klātesošie tika iepazīstināti ar izveidotajiem, pa jomām sastrukturizētajiem materiāliem, kuros apkopota informācija par pakalpojumiem un iespējām Smiltenes novadā attiecībā uz dzīves, mācību, darba, atpūtas iespējām. Lai risinātu dzīvojamā fonda trūkuma jautājumus, pašvaldībā ir izveidota interaktīvā karte “Veido un atrodi savas mājas Smiltenes novadā”, ar kuru var iepazīties Smiltenes novada mājas lapā, sadaļā Sabiedrība (http://www.smiltene.lv/new_510_1), kā arī kopumā, septiņu projekta mēnešu laikā, ir apzināti 365 migranti no novada pagastiem, un turpinās komunikācija ar 12 iedzīvotājiem, lai viņiem sniegtu nepieciešamo informāciju, veicinot viņu atgriešanos Smiltenes novadā un Latvijā.

Gan diskusijās, gan I.Grozas un I.Kovalas prezentācijās tika uzsvērta valsts iestāžu, pašvaldību, plānošanas reģionu savstarpējās sadarbības nozīme projekta pasākumu un informatīvā atbalsta sniegšanā, kas noteikti ir viens no soļiem, lai manītu sabiedrības un arī migrantu attieksmi par valsts iestāžu pakalpojumu pieejamību un sniegšanu.

Semināra otrajā daļā EURES Rīgas reģionālās filiāles konsultants Juris Liepiņš iepazīstināja klātesošos ar sadarbības iespējām un pakalpojumiem valsts sektorā, un Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultantu pakalpojumiem, bet par sociālās apdrošināšanas koordināciju Eiropā, kas ir būtiska informācija migrantiem, iepazīstināja VSAA Madonas reģionālās nodaļas Valkas klientu apkalpošanas centra vadošā  inspektore Una Ķieģelmane. 

Par remigrācijas jautājumiem Vidzemē, aicinām sazināties ar I.Grozu, Vidzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatori, +371 29287585, ija.groza@vidzeme.lv, bet par iespējām Smiltenes novadā- I.Kovalu, Smiltenes novada domes Sabiedrisko attiecību speciālisti, e-pasts inga.kovala@smitlene.lv.

Vairāk informācija par remigrācijas jautājumiem pieejama VPR mājas lapā www.vidzeme.lv, kā arī www.paps.lv.

Informāciju sagatavoja,
Inga Kovala
Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: prese@smiltene.lv;

Mob.tel. 29613117

www.smiltene.lv