info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Juris Pūce darba vizītē apmeklē Smiltenes novadu

Ceturtdien, 4.aprīlī darba vizītē Smiltenē ieradās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Tiekoties ar domes vadību un novada uzņēmējiem, galvenokārt tika diskutēts par administratīvi teritoriālo reformu, kā arī par citiem uzņēmējiem un novada darbībai būtiskiem jautājumiem.

Vizītes sākumā ministrs J.Pūce Smiltenes novada domē tikās ar Smiltenes novada domes vadību, domes deputātiem, pagastu pārvalžu vadītājiem un administrācijas nodaļu vadītājiem, lai iepazītos ar novadu, uzņēmējdarbības rādītājiem, izaicinājumiem, aktuālajiem projektiem.

Gan prezentācijas, gan pēc tās esošo sarunu laikā, tika akcentēts nodarbinātības jautājums Smiltenes novadā, jo veiktie pētījumi un statistikas dati rāda to, ka novada darbspējas vecumā esošo iedzīvotāju skaits ir mazāks nekā darbavietu skaits, kas apliecina to, ka Smiltenes novada uzņēmumi nodrošina darbavietas arī apkārtējo novadu iedzīvotājiem, kas noteikti ir būtisks rādītājs, plānojot administratīvi teritoriālo reformu.

Runājot par administratīvi teritoriālo reformu, ministrs J.Pūce šobrīd neiezīmēja un neprezentēja jau konkrētas novadu robežlīnijas, teritorijas, bet norādīja, ka nākamnedēļ, 10.aprīlī, visu Latvijas pašvaldību pārstāvjiem tiks prezentēts administratīvās teritorijas projekts. Uz diskusijām tiks aicinātas pašvaldības, iedzīvotāji, dodot iespēju izteikties ikvienam.

Jautāts par kritērijiem, kādi ir tikuši ņemti vērā, veidojot šo projektu, J.Pūce akcentēja dažus no tiem, piemēram, to, ka nākamajiem novadiem ir jāveidojas ap attīstības centru, kas ļauj paskatīties uz iedzīvotāju un izglītības struktūru racionāli, kā arī jāskatās, lai attālums līdz vietai, kurā iedzīvotājs var saņemt pakalpojumu ir saprātīgs, kas, pēc ministra teiktā, Latvijas gadījumā būtu 40 līdz 50 kilometri. J. Pūce uzsvēra, ka arī pēc administratīvi teritoriālās reformas tiks saglabāts pašvaldību finanšu izlīdzināšanas princips: “Šis ir stāsts par to, kādu pakalpojumu mēs gribam Latvijas iedzīvotājam, kādu reāli var pašvaldība sniegt, kāda būs pašvaldību materiālā rocība, ienākumu bāze, nodokļu maksātāju bāze, kas to nodrošinās.”

Tāpat sanāksmē tika pārrunāti ūdenssaimniecības un kanalizācijas noteikumu, vides, izglītības jautājumi, dzīvojamā fonda problēmjautājumi Smiltenes novadā.

Vizītes turpinājumā ministrs devās apskatīt pilsētu, iepazīstot klātienē jau īstenotos un procesā esošos projektus, apmeklēja daudzdzīvokļu mājas Daugavas ielā 7a, Smiltenē B korpusu un pagājušajā gadā atklāto Smiltenes stadiona servisa un skatītāju tribīņu ēku.

Dienas otrajā daļā ministrs tikās ar novada uzņēmējiem, kā arī Apes novada vadību. Tikšanās laikā galvenais sarunu temats bija par administratīvi teritoriālo reformu, kuru novada uzņēmēji vērtēja kā veiksmīgu un aicināja turpināt iesākto darbu, vēršot uzmanību uz to, ka Smiltene, Valmiera un Cēsis ir Vidzemes centrs, ap kuriem notiek aktīva uzņēmējdarbība. Tāpat tika pārrunātas vides jautājumu un normatīvo aktu noteiktās prasības, noteikumi, kas liedz uzņēmējiem, jaunajām ģimenēm attīstīties. Novada uzņēmēji pateicās ministram par izrādīto vēlmi uzklausīt uzņēmējus un aicināja ministrijas savstarpēji sadarboties dažādu procesu veicināšanā un īstenošanā.

Informāciju sagatavoja:
Inga Kovala
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob.tel. 29613117
e-pasts: prese@smiltene.lv
www.smiltene.lv
http://www.draugiem.lv/smiltenesnovads/
www.facebook.com/SmiltenesNovads
https://twitter.com/SmiltenesNovads ium