info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Vents Krauklis: mēģinājumi apturēt teritoriālo reformu nav lietderīgi

Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība” uzskata, ka Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) mēģinājumi apturēt jauno administratīvi teritoriālo reformu ir nelietderīgi, atzīst RACA valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Viņš arī aicina LPS domi jautājumā par administratīvi teritoriālo reformu nerunāt visu pašvaldību vārdā, jo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reformas plānu atbalsta ne vien RACA, bet arī dažas citu novadu un lielo pilsētu pašvaldības.

LPS galvenais uzdevums ir veidot racionālu, pragmatisku dialogu ar valdību un Saeimu par pašvaldību budžetiem, aizņemšanās iespējām, kā arī panākt finansējuma nodrošinājumu tām funkcijām, ko valdība no jauna deleģē pašvaldībām, uzskata RACA valdes priekšsēdētājs. Augot valsts budžeta tēriņiem, nav pieļaujama situācija, ka pašvaldību budžets paliek 2019. gada līmenī vai pat samazinās. Tāpat svarīgi, ka laikā, kad ekonomiskā izaugsme sāk bremzēties un Eiropas Savienība veic ekonomikas stimulēšanas pasākumus, pašvaldībām būtu iespēja aizņemties Valsts kasē ne vien ES fondu projektu realizācijai, bet arī citiem investīciju projektiem.

LPS būtu jācīnās par to, lai valdība ievērotu principu, ka uzdodot pašvaldībām kādas jaunas funkcijas, tām tiek paredzēta mērķdotācija no valsts budžeta vai arī izstrādāts kompensācijas mehānisms. Spilgts piemērs šī principa neievērošanai ir Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātā ideja par valsts finansējuma pārtraukšanu 1.- 4. klašu skolēnu brīvpusdienām, uzskata V. Krauklis.