info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA aicina Saeimu pārskatīt plānoto dabas resursu nodokļa ieņēmumu pārdali

Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) ir nosūtījusi vēstuli Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, aicinot pārskatīt Ministru kabineta iesniegtos grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā. RACA iebilst pret likuma grozījumos paredzēto dabas resursu nodokļa ieņēmumu pārdali par sliktu pašvaldībām – turpmāk 60% nodokļa ieņēmumu vietā tās saņemtu tikai 40%, kā arī pret grozījumu stāšanos spēkā jau no 2020. gada 1. janvāra.

“Diemžēl Ministru kabineta atbalstītie grozījumi ir kārtējais nepatīkamais šīs valdības sarūpētais pārsteigums pašvaldībām, mēģinot samazināt pašvaldību ieņēmumu bāzi, vai arī uzliekot tām papildus pienākumus bez atbilstoša valsts finansējuma. Šāda attieksme nav saprotama, ņemot vērā centienus paralēli uzsākt administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu. Pēkšņas pašvaldībām nelabvēlīgas izmaiņas nodokļu ieņēmumu pārdalē nekādi neveicina savstarpējo sapratni un uzticību starp valsti un pašvaldībām, bet tieši otrādi – liek uzdot jautājumu, vai valsts vārdos paustā apņemšanās caur teritoriālo reformu uzlabot Latvijas reģionu konkurētspēju ir patiesa”, atzīst RACA valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

RACA lūdz Saeimas deputātus neveikt tik krasas un nesaudzīgas nodokļu izmaiņas attiecībā uz pašvaldībām, jo dabas resursu nodokļa ieņēmumu samazinājums pašvaldību budžetos būs nopietns drauds vides aizsardzība pasākumu nodrošināšanā – pašvaldības nespēs veiksmīgi realizēt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus vides jomā, pabeigt aizsāktos vides aizsardzības projektus, kā arī pilnvērtīgi uzsākt jaunus. Samazinot pašvaldībām līdzekļus vides pasākumu finansēšanai, tiks nevis veicināta vides kvalitātes uzlabošana, kā tas tiek aprakstīts likumprojekta anotācijā, bet gan gluži otrādi – tiks veicināta vides kvalitātes pasliktināšanās, kas radīs draudus visas valsts iedzīvotāju veselībai, samazinās cilvēku dzīves kvalitāti un ilgumu.

Paralēli tiks apdraudēta arī Eiropas Savienības uzstādīto prasību izpilde un mērķu sasniegšana, jo vides aizsardzības pasākumus nebūs iespējams īstenot bez pašvaldību atbalsta, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto subsidiaritātes principu. Tāpat neizbēgama būs nepieciešamība paaugstināt pakalpojumu tarifus atkritumu apsaimniekošanas, ūdensapgādes un kanalizācijas jomās.