info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

V.A. Krauklis turpinās vadīt Reģionālo attīstības centru apvienību.

Biedrības „Reģionālo attīstības centru apvienība” biedru kopsapulcē, klātesot pašvaldību vadītājiem/pilnvarotajām personām no Aizkraukles, Balviem, Bauskas, Dobeles, Gulbenes, Kuldīgas, Krāslavas, Limbažiem, Līvaniem, Madonas, Ogres, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Talsiem un Valkas, par biedrības valdes priekšēdētāju tika atkārtoti ievēlēts Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Par Ventu Armandu Kraukli nobalsoja 15 no 16 klātesošajiem biedrības biedriem, viens no biedriem balsojumā nepiedalījās.

Biedru kopsapulce atkārtoti pārvēlēja arī biedrības valdi, kurā bez Venta Armanda Kraukļa ievēlēti arī  Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters.

Pēc ievēlēšanas, Vents Armands Krauklis uzsvēra, ka biedrības „Reģionālo attīstības centru apvienība” izveidošana ir pilnībā sevi attaisnojusi. “Strādājam produktīvi visu mūsu biedru interesēs, audzējot savu profesionalitāti un ietekmi. Biedru lēmums atkārtoti mani ievēlēt par priekšsēdētāju un saglabāt iepriekšējo valdi, ir liela uzticība un vērtējums, ka ejam pareizajā virzienā,” teica Vents Armands Krauklis.

Biedrība „Reģionālo attīstības centru apvienība” tika izveidota 2015. gada sākumā, apvienojot 21 Latvijas Republikas novadu, kas „Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014. – 2020.gadam” definēti par reģionālajiem attīstības centriem.