info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Par precizēto ideju saskaņošanu SAM 3.3.1., SAM 5.6.2.

Š.g. 8.aprīlī norisinājās Reģionālās attīstības kooridnācijas padomes sēde, kurā tika  pieņemts lēmums par atkārtoto saskaņošanas kārtību reģionālās attīstības koordinācijas padomes izskatītajām un saskaņotajām attīstības programmām (21 reģionālās nozīmes attīstības centram, Latgalei, 9 nacionālas nozīmes attīstības centriem), nosakot, ka reģionālās attīstības koordinācijas padomes izskatīto un pašvaldības precizēto investīciju plānu vai projekta idejas aprakstu, kurā veiktās izmaiņas:

  • neietekmē konkrētajā specifiskajā atbalsta mērķī pašvaldībai noteikto finansējuma apjomu un rezultatīvo rādītāju sadalījumu, pašvaldība saskaņo ar VARAM; 
  • ietekmē konkrētajā specifiskajā atbalsta mērķī pašvaldībai noteikto finansējuma apjomu un rezultatīvo rādītāju sadalījumu, tiek atkārtoti izskatīti Reģionālās attīstības koordinācijas padomē.

Precizējumi, t.sk. precizētie investīciju plāni un projektu idejas tiks ievietoti reģionālās attīstības koordinācijas padomes serverī.