info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

12. aprīlī RACA biedru kopsapulce

Biedru sapulces darba kārtība:

 1. Tikšanās ar CFLA pārstāvjiem.
 2. Aktuālās problēmas medicīnas jomā.
 3. Aktualitātes ES fondu darbības programmās:
 • SAM 3.1.1.6. “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”;
 • SAM 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”;
 • SAM 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”;
 • SAM 8.1.2.  ”Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”;
 • SAM 3.3.1.„Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”;
 • SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.
 1. Biedrības 2015. gada pārskata apstiprināšana.
 2. Biedrības valdes sastāva vēlēšanas.
 3. Biedrības valdes priekšsēdētāja vēlēšanas.
 4. Biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas.
 5. Grozījumi biedrības statūtos.
 6. Biedrības 2016. gada budžeta apstiprināšana.
 7. Citi jautājumi.