info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

1. martā RACA Valdes sēde

Nākamā atklātā biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) Valdes sēde norisināsies š.g. 1. martā plkst. 13.00 ierastajā vietā – RACA telpās Rīgā, Grēcinieku ielā 1 (kods 21).

Valdes sēdes darba kārtība:

1.VARAM pārstāvju ziņojums par aktualitātēm, projekta ideju izvērtēšanas progresu SAM 3.3.1. „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” unSAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”

2.Informācija par aktualitātēm SAM8.1.2. „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”.

3.Par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par pašvaldībām”” .

4.Ziņojums par progresu sarunās ar LPS.

5.Dažādi jautājumi.