info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Reģionālie centri sūdzas par finansējuma samazināšanu veselībai

Biedrība “Reģionālo Attīstības Centru apvienība” ir noraizējusies par Veselības ministrijas plāniem samazināt ambulatoro pakalpojumu apmaksu reģionālajām slimnīcām, tāpēc Valsts prezidentam Raimondam Vējonim un Minstru prezidentam Mārim Kučinkim ir nosūtīta 21 pašvaldības vadītāja parakstīta vēstule, lūdzot panākt finansējuma nodrošināšanu veselības aprūpei vismaz 2015. gada līmenī.
“Uzskatām, ka minētais solis ir pretrunā ar Nacionālajā attīstības plānā un Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam paustajiem mērķiem par veselības pakalpojumu pieejamību vistuvāk dzīves vietai visiem Latvijas iedzīvotājiem, it īpaši sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju kategorijām,” rakstīts valsts pirmajām amatpersonām adresētajā vēstulē.
Pašvaldību vadītāji norāda, ka, samazinot apmaksāto ambulatoro pakalpojumu apjomu, reģionos izveidosies situācija, ka, lai saņemtu pienākošos pakalpojumus, cilvēki, tā vietā, lai saņemtu nepieciešamos pakalpojumus uz vietas, būs spiesti doties uz Rīgu, kā rezultātā darba spējīgie cilvēki būs spiesti būtiski kavēt savu darbu, savukārt sociāli neaizsargātie slāņi vispār būs spiesti atteikties no “teorētiski“ pieejamajiem ambulatorajiem pakalpojumiem Rīgā, jo nebūs spējīgi veikt samaksu par ceļa izdevumiem uz un no Rīgas.
“Ieviešot paredzēto finansēšanas modeli, varam paredzēt, ka cilvēku mirstība reģionos, kura saskaņā ar  Centrālās statistikas pārvaldes datiem jau šobrīd ir būtiski augstāka, nekā tas ir Rīgā un Pierīgā, varētu palielināties vēl vairāk. Vienlaicīgi izveidosies situācija, ka iepriekšējos gados veiktās investīcijas veselības aprūpē reģionos netiks pilnvērtīgi izmantotas, līdz ar to padarot neefektīvas līdzšinējās investīcijas reģionos,” uzskata pašvaldību vadītāji.
Ieviešot attiecīgo finansēšanas modeli un samazinot finansējumu reģionos, tikšot panākts, ka reģionālajām slimnīcām būs vēl grūtāk piesaistīt kvalificētu medicīnisko personālu, līdz ar to vēl vairāk tiks samazināta slimnīcu kapacitāte sniegt pilnvērtīgus veselības aprūpes pakalpojumus.
Pašvaldību vadītāji uzskata, ka laukos speciālistu trūkuma, zemās maksātspējas un garo rindu  dēļ medicīnas piejamība jau tagad ir daudz problemātiskāka, nekā Rīgā. Uzskatām, ka Veselības ministrijas īstenotā politika atstās lielu negatīvu iespaidu uz reģionu attīstību kopumā, un negatīvi ietekmēs Latvijas reģionu kopējo attīstību, padarot plaisu starp Rīgu un pārējo Latviju vēl lielāku.
Vēstuli ir parakstījis 21 reģionālo attīstības centru pašvaldību domju priekšsēdētājs, tai skaitā Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa, Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis, Limbažu novada domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers, Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks, Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums, Ogres novada domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Balvu novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, Ludzas novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Tukuma novada domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans, Valkas novada domes priekšsēdētājs, biedrības  „Reģionālo attīstības centru apvienība” valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.