info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Tiek panākta vienošanās ar IZM par pedagogu darba samaksas koeficentiem lauku teritorijās

Vakardien, 1. jūnijā, norisinājās tikšanās starp RACA pārstāvjiem, Izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski un Kultūras ministri Daci Melbārdi. No RACA sarunās ar Izglītības un zinātnes ministru piedalījās Vents Armands Krauklis, Jānis Rozenbergs, Uldis Vītoliņš, savukārt sarunās ar Kultūras ministri sarunās piedalījās Vents Armands Krauklis, Inga Bērziņa, Uldis Vītoliņš.

Sarunās ar Izglītības ministru galvenās diskusijas izvērtās par koeficienta pielietošanu RACA lauku teritorijām. Sarunu laikā tika panākta vienošanās, ka attiecībā uz RACA lauku teritorijām tiks pielietoti tādi paši koeficienti kā pārējo novadu lauku teritorijām, proti, normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba likmi novadiem ar lauku teritorijām, kurās iedzīvotāju blīvums uz vienu kvadrātkilometru ir zem 0.5, koeficients būs 9.5:1, savukārt teritorijām ar iedzīvotāju blīvumu uz vienu kvadrātkilometru virs 0.5, koeficients būs 11.5:1.

Sarunās ar Kultūras ministri KM informēja, ka ir pieprasījusi nepieciešamo finansējumu nākošā gada budžetam profesionālās ievirzes izglītības iestādēm (mūzikas un mākslas skolām). Puses vienojās par savstarpējo sadarbību un komunikāciju šī jautājuma tālākā risināšanā.

 

Neskatoties uz 1.jūnijā pārrunāto, 2.jūnijā IZM atsauca vienošanos par tādu pašu koeficientu piemērošanu RACA lauku teritorijām kā pārējo novadu lauku teritorijām.