info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Mēri ar Ekonomikas ministru apspriež kā uzlabot reemigrāciju

„Reģionālo attīstības centru apvienības” (RACA) mēri 2016.gada 16. jūnijā tikās ar Ekonomikas ministru, lai risinātu jautājumus, kas veicinātu latviešu atgriešanos dzimtenē, apspriestu izveidojušos situāciju saistībā ar uzņēmējdarbības veicināšanu reģionos, meklētu risinājumus pašvaldību problēmām investīciju projektu realizācijas posmā, kā arī apspriestu citus jautājumus.

Tikšanās laikā ar Ekonomikas ministru reģionālo attīstības centru priekšsēdētāji akcentēja problēmu, ka Latvijas piederīgajiem, kas apsver iespēju vai ir jau izlēmuši atgriezties Latvijā, šobrīd nav iespējams iestāties pašvaldību dzīvokļu rindās, līdz ar to viņiem nav pieejams pašvaldību dzīvojamais fonds. RACA mēri uzskata, ka šī ierobežojuma atcelšana veicinātu Latvijas iedzīvotāji reemigrāciju, aicinot ministru pastiprināti risināt šo jautājumu.

Vienlaikus tika apspriesta uzņēmējdarbības veicināšanas nepieciešamība reģionos, norādot, ka šobrīd no 21 reģionālo attīstības centru pašvaldībām, tikai sešās paredzēts atvērt biznesa inkubatorus, kā arī sešās pašvaldībās nav „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum” (ALTUM) pārstāvniecību. Šo institūciju trūkums ierobežo biznesa attīstību pašvaldībās, jo tajās nav pieejami biznesa atbalsta instrumenti. Kā arī tika diskutēts par darba spēka piesaistes problēmām reģionos, tā piemēram, pašvaldībām ir problēmas piesaistīt pedagogus lauku skolām, savukārt tiem skolotājiem, kuri ir gatavi mērot ceļu uz lauku skolām, pašvaldībai ir jāsedz transporta izdevumus, kas veido ievērojamas summas, kādu pašvaldībam nav. RACA mēri aicināja Ekonomikas ministru risināt jautājumu, kad pašvaldības, sedzot izmaksas savu darbinieku transportēšanai, būtu atbrīvotas no iedzīvotāju ienākumu nodokļa samaksas. Ekonomikas ministrijas amatpersonas solīja meklēt risinājumus biznesa atbalsta instrumentu pieejamības veicināšanai reģionos.

Paralēli RACA mēri informēja Ekonomikas ministru par investīciju projektu realizāciju reģionos un situācijām, kad pašvaldībām nākas veikt savus ieguldījumus vājstrāvas tīklos, kuri pieder SIA “Lattelecom”, lūdzot rast risinājumu, lai pašvaldībām nebūtu jāapmaksā šādi izdevumi.

RACA mēri ar Ekonomikas ministrijas amatpersonām apsprieda arī atsevišķu pašvaldību problēmjautājumus dzīvokļa fonda un enerģētikas jomās. RACA valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis uzsver, ka starp reģionu pašvaldībām un Ekonomikas ministriju ir izveidojies konstruktīvs dialogs un puses solīja tikties atkal, lai apspriestu problēmu risināšanas gaitu.

Biedrība „Reģionālo attīstības centru apvienība” ir dibināta 2015.gadā ar mērķi apvienot 21 Latvijas Republikas novadu, kas Latvijas Republikas Nacionālajā attīstības plānā definēti par reģionālajiem attīstības centriem. RACA mērķis ir nodrošināt biedru sadarbību vienota viedokļa formēšanā attīstības, tiesiskajos, kā arī citos kopīgos jautājumos un biedru interešu pārstāvību attiecībās ar privātām un publiskām institūcijām valsts un starptautiskā līmenī.