info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
A9 ceļš

Pašvaldību vadītāji apspriedīs ar satiksmes ministru, kā novērst reģionu attīstības bremzēšanu

Lai reģionos varētu attīstīties uzņēmējdarbība un samazinātos emigrācija, nepieciešams nodrošināt pienācīgus autoceļus gan uzņēmēju, gan iedzīvotāju vajadzībām. Autoceļu stāvoklis Latvijas reģionos ir neapmierinošs. 2016.gada 4.augustā Reģionālo attīstības centru apvienības (RACA) biedri tiksies ar satiksmes ministru U.Auguli, lai pārrunātu pašvaldībām aktuālos jautājums autoceļu jomā Latvijas reģionos.

Reģionālo centru pašvaldību vadītāji ir sagatavojuši jautājumus satiksmes ministram par konkrētu RACA pašvaldību teritorijā esošo autoceļu sakārtošanas jautājumiem. Pašvaldību teritorijās ir gan valsts, gan vietējie autoceļi un to posmi, kuriem nepieciešama rekonstrukcija. Autoceļu kvalitāte ir viens no priekšnoteikumiem uzņemējdarbības attīstībai reģionos, tādēļ ir svarīgi veicināt autoceļu tīkla rekonstrukciju un attīstību reģionos.

RACA priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis norāda:

„Nepietiekamais finansējums ceļiem un ielām ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas bremzē reģionu attīstību, traucē investīciju piesaisti un veicina iedzīvotāju aizplūšanu. Ceram, ka tikšanās ar satiksmes ministru Uldi Auguli rezultāts būs nevis kārtējā “sirds izkratīšana”, bet gan vienošanās par kopīgu rīcību situācijas uzlabošanai.”

Pašvaldību vadītāji ar ministru plānojuši pārrunāt jautājumus, kas skar Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2020. gadam īstenošu un aktualizēšanu, esošo un plānoto servisa objektu izvērtējumu uz Latvijas galvenajiem un atsevišķiem reģionālajiem autoceļiem, reģionālo attīstības centru pilsētu maģistrālo (tranzīta) ielu rekonstrukcijas projektu finansēšanu, atsevišķu ceļa posmu nodošanas iespējas VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārraudzībā un citus nozīmīgus jautājumus, kas skar transporta jomu RACA pašvaldībās.

Biedrība „Reģionālo attīstības centru apvienība” ir dibināta 2015.gadā ar mērķi apvienot 21 Latvijas Republikas novadu, kas Latvijas Republikas Nacionālajā attīstības plānā definēti par reģionālajiem attīstības centriem.