info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA valdes sēde

RACA valdes sēde norisināsies š.g. 6.septembrī plkst. 14.00 RACA telpās Rīgā, Grēcinieku ielā 1.

 

Darba kārtībā:

  1. Par iespējamo dzemdību nodaļu slēgšanu un veselības pakalpojumu pieejamību reģionālajos attīstības centros. Piedalīsies Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktora vietniece Biruta Kleina.
  2. Par rezervi SAM 3.3.1., SAM 5.6.2. projektos.

Skatīt 2016. gada 1. jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 310 (pievienots pielikumā) “Par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” plānoto finansējuma apmēru un iznākuma rādītājiem otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai”.

 

  1. Par kļūdām, kādas līdz šim pieļautas SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. projektu pieteikumos.Saskaņā ar informāciju no VARAM.