info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
cfla

Svinīgi paraksta vienošanos par skolu infrastruktūras modernizēšanu

Ceturtdien, 5. aprīlī, Reģionālās attīstības centru apvienības biedri – Kuldīgas, Valkas, Preiļu un Tukuma pašvaldības – svinīgi parakstīja vienošanos ar izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktori Anitu Krūmiņu par infrastruktūras modernizēšanu 11 minēto novadu skolās. ERAF investīcijas ļaus ļaus vairāk nekā 4800 izglītojamo jauno mācību saturu apgūt mūsdienīgās mācību telpās.

Programmas ietvaros vispārējās izglītības iestādēs tiks izveidota moderna, ergonomiska un higiēnas prasībām atbilstoša mācību vide, kas papildināta ar mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojumu un jauniem dabaszinātņu un matemātikas kabinetiem. Vispārējās izglītības iestādēs paredzēts sakārtot arī sporta infrastruktūru, uzlabojot sporta laukumus (Kuldīgas Centra vidusskolā, Preiļu 1.pamatskolā, Tukuma 2.vidusskolā) un divas sporta zāles (Kuldīgas 2. vidusskolā un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā).

Valkas pilsētā paredzēta Jāņa Cimzes ģimnāzijas dienesta viesnīcas modernizēšana. Savukārt Preiļu novada pašvaldībā investīcijas tiks ieguldītas arī reģionālā metodiskā centra darbības uzlabošanai Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā.

Projektu īstenošana vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai ir uzsākta 2017.gadā un to mērķis ir attīstīt izglītības infrastruktūru vispārējās izglītības iestādēs, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Finansējums tiek piešķirts ergonomiskas mācību vides izveidei, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanai un aprīkojuma iegādei, jaunu dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošanai, vispārējās izglītības iestāžu sporta infrastruktūras būvniecībai un dienestu viesnīcu modernizēšanai, kā arī valsts ģimnāziju reģionālo metodisko centru attīstībai.

Programmas mērķis ir atbalstīt izglītības infrastruktūras attīstību pašvaldību dibinātās vispārējās izglītības iestādēs – sākumskolās, pamatskolās, vidusskolās un ģimnāzijās, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Līdz 2023. gada 31. decembrim Latvijā kopumā plānots pilnībā modernizēt 100 – 115 vispārējās izglītības iestādes. Šim mērķim plānotais kopējais finansējums ir vairāk nekā 168 miljoni eiro, no tiem ERAF finansējums – vairāk nekā 142 miljoni eiro.