info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA pašvaldības iepazīstas ar plānotajām EKII atbalsta programmām

Reģionālās attīstības centru apvienībā ietilpstošo novadu attīstības nodaļu vadītāji 10. aprīlī RACA birojā pārrunāja aktualitātes, kas saistītas ar pašvaldību iespējām izmantot ES emisijas kvotu izsolīšanas instrumentus.

Vides un reģionālās attīstības ministrijas Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas vadītājs Raimonds Kašs RACA pašvaldības informēja par emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu (EKII) ieviešanas plānotajiem darbības virzieniem. EKII ietvaros prioritāte tiek piešķirta tādu projektu konkursu finansēšanai, kuriem nav tiesību saņemt atbalstu caur citiem instrumentiem; kuri bez EKII atbalsta nav komerciāli izdevīgi; ir ar augstu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas samazināšanas potenciālu un iespējami zemām to samazināšanas izmaksām; Latvijā ir inovatīvi un ar potenciāli plašu izmantojumu; veicina patēriņa un dzīvesveida maiņu.

R. Kašs norādija, ka EKII projekti iedalās trīs grupās: investīciju projektos; tehnoloģiju un procesu attīstīšanas projektos; iniciatīvu projektos. Pirmajā grupā projektu konkursu iespējamās prioritārās tēmas ir SEG emisiju samazināšana, izmantojot pilsētvides atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas; SEG emisiju samazināšana ražošanas procesā; SEG emisiju samazināšanas ieviešana ceturtās paaudzes siltumapgādes sistēmās u.c. Otrajā grupā projektu konkursu iespējamās prioritārās tēmas ir: SEG emisiju samazināšana inovatīvu klimata tehnoloģiju attīstībā; integrētā reģionu SEG samazināšanas plānu izstrāde; transporta plūsmu optimizēšanas projektu izstrāde. Savukārt pašu iniciatīvu projektiem ir jābūt vērstiem uz SEG emisiju samazināšanu, balstoties uz patēriņa un dzīvesveida paradumu maiņu.