info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA meklēs risinājumus pašvaldību kultūras darbinieku problēmām

Reģionālo attīstības centru apvienības (RACA) vadība 27. martā tiekoties ar RACA pārstāvēto pašvaldību kultūras nozares vadītājiem un speciālistiem secināja, ka nepieciešami grozījumu Ministru kabineta noteikumos par valsts un pašvaldību darbinieku atalgojumu. Šobrīd noteikumi neparedz pašvaldību amatierkolektīvu vadītāju situācijai atbilstošu atalgojuma modeli. Pārsvarā viņi veic sezonālu darbu, bet likums uzliek par pienākumu ar viņiem slēgt beztermiņa darba līgumus.

RACA apņēmās šo situāciju risināt, iesniedzot grozījumus attiecīgajos MK noteikumus. Tie paredzēs papildināt to amatu sarakstu, uz kuriem var attiecināt terminētus līgumus, ar amatierkolektīvu vadītājiem. Tas dotu pašvaldībām izvēles iespējas – slēgt ar viņiem terminētus vai beztermiņa līgumus.

RACA vadība ar pašvaldību kultūras vadītājiem apsprieda arī problēmas, kas saistītas ar pašvaldību mazo bibliotēku darbu vietās, kur iedzīvotāju skaits strauji samazinās. Pašvaldību pārstāvji atzīst: daudzviet mazajos ciemos bibliotēku uzturēšana ir neracionāla. Svarīgi ir ar tām nodrošināt lielākos centros, iespējams, apvienojot vienā organizācijā vai ēkā ar kultūras namu, pastu, pašvaldības pakalpojumu punktu. Sarunā izkristalizējas galvenā mazo bibliotēku problēma – milzums resursu tiek izšķiesti kārtojot birokrātiskās formalitātes. Bibliotēkas darbinieks nevar uzņemties papildus funkcijas pat tad, ja apmeklētāju skaits ir niecīgs.

RACA valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis apsolīja: RACA uzaicinās uz tikšanos pēc iespējas augstāka līmeņa Kultūras ministrijas amatpersonas, kā arī citas ieinteresētās puses, lai apspriestu diskusijā apspriestās problēmas. Tajā skaitā – lai meklētu risinājumu, kā atvieglot birokrātisko slogu bibliotēkām.