info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA aicina biedrus aktīvi iesaistīties ES nākamā budžeta perioda prioritāšu apspriešanā

Reģionālo attīstības centru apvienība aicina savus biedrus – 21 novada pašvaldību – aktīvi izmantot Eiropas Komisijas sniegto iespēju izteikt savu viedokli par ES nākamā budžeta perioda (2021. – 2028.) kohēzijas politikas prioritātēm. Šobrīd notiek Eiropas Komisijas izsludinātā daudzgadu budžeta prioritāšu sabiedriskā apspriešana, lai ES mērogā apkopotu visu ieinteresēto pušu viedokļus par to, kā panākt pēc iespējas lielāku atdevi no ikviena eiro ES budžetā.

“Es ļoti aicinu visas RACA ietilpstošās pašvaldības aktīvi piedalīties šajā procesā, kā arī mudināt savu viedokli izteikt šo pašvaldību iedzīvotājiem. Ļoti būtiski, ka Eiropas Komisija ir nodrošinājusi pavisam vienkāršu veidu, kādā ikviens no mums – gan juridiskas, gan fiziskas personas – var paust savu attieksmi pret līdzšinējām ES fondu prioritātēm un naudas izlietojumu, kā arī nepieciešamajām izmaiņām nākamajā periodā – ir tikai jāaizpilda viena latviešu valodā iztulkota anketa Komisijas mājaslapā internetā. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-4724-bd3a-ef629b1b35cd?draftid=2faedcc7-6eb9-4a4c-80e1-e97b2b2d3fc9&surveylanguage=LV

Tādēļ nestāvēsim malā un pēc tam nesūdzēsimies, ka Eiropa mūs neuzklausa!”, aicina RACA valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Pašreizējā daudzgadu finanšu shēma – ES ilgtermiņa budžets – darbosies līdz 2020. gada beigām. Eiropas Komisija tādēļ jau šogad nāks klajā ar vispusīgiem priekšlikumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu laikposmam pēc 2020. gada un nākamās paaudzes finanšu programmām. Komisijas priekšlikumi tiks izstrādāti tā, lai ES sevi realizētu vissvarīgākajās jomās, kurās tā var panākt vairāk nekā dalībvalstis atsevišķi. Tam ir nepieciešams rūpīgi sagatavots novērtējums par to, kas līdz šim ir izdevies labi, gan par to, kādi uzlabojumi būtu nepieciešami nākotnē. Kādām vajadzētu būt turpmāko rīcībpolitiku nun programmu/fondu prioritātēm? Kas būtu jāņem vērā to izstrādē, lai efektīvi gūtu rezultātus?, norāda Eiropas Komisija, aicinot ieinteresētās organizācijas un visus ES pilsoņus iesaistīties šajā diskusijā.